Fem arter som ikke tidligere var kjent fra Norge er resultatet etter omfattende feltarbeid de siste årene. Fire av disse er funnet langs kysten i naturmiljøer det vanligvis dykkes mye i. Riktignok er de ganske små og de fleste er funnet i områder som er dårlig studert. I tillegg har vi dokumentert ny kunnskap om forekomst og utbredelse for 10 uvanlige arter. Indikasjoner på klimaendringer? Studien vi nå publiserer viser at feltarbeid gjennom stor innsats kombinert med spesialistkompetanse for leting og identifisering, viser at nettopp denne kombinasjonen gir betydelig økt kunnskap om kystens biologiske mangfold.

De siste årene har vi jobbet målrettet med å samle inn individer av så mange arter nakensnegler langs norskekysten som mulig. Hensikten har primært vært å hente inn materiale vi kan bruke til DNA strekkoding (DNA barcoding). Samtidig vet vi at det vil gi oss langt med detaljert kunnskap om utbredelse og forekomst til de artene vi finner. Feltarbeid har vært stikkordet for å hente inn ny kunnskap.

Labfoto av Onchidoris sparsa. Foto Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

I mars de tre siste årene har vi tatt del i den såkalte «Nakensneglsafarien» som Christian Skauge og Gulen Dykkesenter har arrangert. Dette er en tid på året da det er mange nakensnegler å finne. Lokaliteten ved Gulen Dykkesenter har vist seg å være unik. Her har vi dokumentert over 50 arter, av de 87 ulike artene nakensnegler vi nå kjenner fra norskekysten. Det er simpelthen ganske unikt.

De fem nye artene vi har klart å dokumentere som nye for norske farvann er Doridoxa ingolfiana, Goniodoris castanea, Onchidoris sparsa, Eubranchus rupium og Proctonotus mucroniferus. I tillegg er det hentet inn ny kunnskap, til dels betydelig, om 10 arter som kan karakteriseres som sjeldne i norske farvann: Lophodoris danielsseni, Onchidoris depressa, Palio nothus, Tritonia griegi, Tritonia lineata, Hero formosa, Janolus cristatus, Cumanotus beaumonti, Berghia norvegica og Calma glaucoides.

Enkelte studier har i de siste årene tatt klimaendringer og økt temperatur i vannet langs kysten til inntekt for at nye arter dukker opp. Spesielt når det er snakk om arter som har sin utbredelse lengre sør, som er tilfelle for de vi har funnet. Nakensnegler er små organismer som krever at du leter etter dem for å kunne dokumentere informasjon. Konklusjonen vår er at stor og målrettet feltinnsats i områder som generelt sett er dårlig undersøkt, samt mye kompetanse om artene, gir mye ny kunnskap om vårt biologiske mangfold.

Eubranchus rupium er en ny art for Norge. Foto: Christian Skauge

En betydelig suksess for de resultatene i studien vi nå publiserer, er samarbeidet med meget dyktige undervannsfotografer. Flere av dem er meritterte i nasjonale og internasjonale konkurranser. Fotografene er interessert i nakensnegler da de er gode, og flotte, motiver. De tar seg god tid til å finne små organismer, og de har i sine kamerasystemer et meget godt verktøy for dokumentasjon og oppdagelse.

Feltarbeidet som har gitt verdifulle bidrag til våre resultater hadde ikke vært mulig uten mange gode hjelpere. Vi vil takke alle som har deltatt på de tre «Nakensneglsafariene» (2010-2012) ved Gulen Dykkesenter. Det har vært spesielt inspirerende for oss å kunne dele kunnskapen vår om nakensnegler med så mange interesserte dykkere. Spesielt vil vi takke Monica Bakkeli og Ørjan Sandnes ved Gulen Dykkesenter, Christian Skauge, Erling Svensen, Bjørnar Nygård, Helgi Winther Olsen, Torjus Haukvik and Sigbjørn Hjetland Vorren.

Referanse:

Evertsen J, Bakken T. 2013. Diversity of Norwegian sea slugs (Nudibranchia): new species to Norwegian coastal waters and new data on distribution of rare species. Fauna norvegica 32: 45-52. DOI: 10.5324/fn.v32i0.1576