En ny art nakensnegl er beskrevet fra dypt vann vest for Bjørnøya og er dermed også en ny art for norske farvann. Den nye arten har fått navnet Zeusia hyperborea er i slekt med Aeolidia papillosa, og er så langt bare kjent fra det ene funnet fra grensen mellom Norskehavet og Barentshavet.

Zeusia hyperborea er en ny art for vitenskapen beskrevet fra norske farvann. Foto: Olga Zimina, fra Korshunova et al. 2017.

Det er russiske forskere som beskriver arten som ny for vitenskapen. Det ble funnet på et tokt med forskningsfartøyet RV G.O. Sars i 2015 på 176 meters dyp omtrent 50 km vest for Bjørnøya. Som medlem i familien Aeolididae har den nye arten cerata, lange trådformede utvekster, på ryggen, men siden den ble samlet inn med et skraperedskap har disse falt av. Dette er ganske typisk for nakensnegler med cerata. Det gjør det også vanskelig å identifisere nakensnegler samlet inn på dypt vann og fiksert vanskelig å identifisere. Den indre anatomien blir da viktig. Bildet gjengitt fra publikasjonen yter nok ikke arten rettferdighet, en del av de ytre karakteristikkene mangler.

Det vil være interessant å se om dette er en art som lever på dypt vann, eller om det også er mulig å finne den på langt grunnere dyp. Levende og hele individer vil være spennende å finne, slik at også flere av karaktertrekkene kan dokumenteres.

Forfatterne beskriver Zeusia som ny slekt med den nye arten sammen med en kjent art som hører hjemme i Stillehavet. De undersøker samtidig den evolusjonære slektskapet til disse, og finner altså at de nærmeste slektningene er artene i slekta Aeolidia.

Referanse:

Korshunova T., Zimina O. & Martynov A. (2017). Unique pleuroproctic taxa of the nudibranch family Aeolidiidae from the Atlantic and Pacific Oceans, with description of a new genus and species. Journal of Molluscan Studies. 83(4): 409-421. https://doi.org/10.1093/mollus/eyx036