Aldisa zetlandica er i våre norske farvann utbredt fra vestlandet nord til Varangerhalvøya. Den ble beskrevet i allerede i 1854 fra de Britiske øyene av Alder & Hancock, og ble første gang registrert fra norske farvann av Friele & Hansen i 1876 med funn fra Bergen og Finnmark. Siden da har den kun blitt funnet en håndfull ganger som oftest fra dypt vann.

Arten har en utbredelse fra Frankrike og opp langs de Britiske øyene forbi Shetland, Færøyene, Island og opp til norskekysten og den svenske vestkysten. Fra de eldre funnene får vi et inntrykk av at den finnes på dypt vann ned mot 1900 meter. Den har til og med et par ganger blitt funnet sammen med dypvannskorallen Lophelia. Funnet nå fra Gulen er med på å vise at den kanskje ikke er så uvanlig i grunne sublittorale favann allikevel.

A. zetlandica er karakteristisk med sin ovale og høye doride kroppsform der ryggsiden er besatt med få men relativt store og koniske tuberkler. Kroppsfargen er hvit, og den tilhører en gruppe nakensnegler der gjellebusken kan trekkes inn i en egen lomme under kappa på bakkroppen (derfor kan denne ofte være vanskelig å se). Hos individet vi har funnet har gjellebusken i tillegg en mer gulhvitfarge i forhold til kroppen. Rhinoforene er ofte korte og bananformede med bøy bakover.

Aldisa zetlandica funnet på grunt vann på Gulen i 2014. Foto: Fredrik Pleijel.