Vi er på slutten av årets nakensneglsafari her på Gulen og årets deltagere har alle hatt en genuin interesse for undervannsfotografering og

Nudier i lupa. Foto: Jussi Evertsen

nakensnegler. Etter siste dykk nå søndag ettermidag har vi funnet omlag 30 arter av nakensnegler, deriblant interessante funn av nye arter slik som Doto hystrix.
Christian Skauge har i samarbeid med Gulen dykkesenter i år også klart å organisere en fantastisk nakensneglsafari. I år har vi hatt langveisfarende deltagere helt fra Tyskland og Sveits, Danmark, Færøyene og Sverige, samt norske dykkere fra Trondheim, Oslo og Bergen. Som vanlig har vi hatt litt forelesninger om norske nakensnegler og undervannsfotografering, samt brukt mesteparten av tiden på innsamling av snegler og studier av disse både ut fra foto og nærmere stilstudier under lupe. Dette er nå det tredje året jeg og Torkild er med på feltarbeid

Flabellina lineata, en av de artene vi fant veldig mange av. Foto: Helgi Winter Olsen

her ute i Gulen, og vi har hatt stor lykke med å finne et stort antall arter av nakensnegler på hver tur. I år har tilstedeværelsen av nakensneglene vært mindre enn tidligere år og vi har så langt funnet omtrent 30 arter av nakensnegler. Av de anthobranche nudiene har vi funnet Aegires punctilucens, signaturarten for Gulen Lophodoris danielsseni, Onchidoris muricata, Diaphorodoris luteocincta, Archidoris pseudoargus, Cadlina laevis, Limacia clavigera, Polycera quadrilineata, Goniodoris nodosa, Palio dubia, Dendronotus frondosus, Doto cuspidata, Doto fragilis, Tritonia plebeia, Hero formosa, Eubranchus exiguus, Eubranchua farrani, Cuthona gymnota, Cuthona foliata, Cuthona viridis, Flabellina lineata, Flabellina nobilis, Flabellina pedata, Flabellina pellucida, Flabellina verrucosa, Facelina bostoniensis, Favorinus blianus og Favorinus branchialis.

For vår egen del har vi hatt stor interesse av å finne individer av en art nakensnegl som vi tror kan være Berghia norvegica. Dette er en art nakensnegl som er beskrevet fra Trondheimsfjorden i 1939 av Nils H Odhner, men som ikke har vært funnet siden. Vi må fremdeles jobbe mer med materialet som er innsamlet, men vi har funnet såpass mange individer at vi kan gjøre en grundig morfologisk og molekylær undersøkelse av arten.

Aegires punctilucens er en mester i kamuflasje. Foto: Helgi Winter Olsen

Doto hystrix ble beskrevet først i 1981 fra de Britiske øyene og har veldig få funn i retning av våre farvann. Vi kan vel faktisk si at de individene vi har fått inn i løpet av denne nudisafarien er de første sikre innsamlinger av denne arten her oppe.

Ellers jobber vi videre med Flabellina gracilis, en liten art som er vanskelig å skille fra små individer av andre flabellinider slik som Flabellina browni. Vi har funnet individer som vi kan jobbe videre med men det er alt for tidlig å kunne sette noe navn på disse bittesmå individene av flabellinider som vi har samlet inn for videre studier.

Flabellina pedata var ganske dominerende i områder med tare og hydroider. Foto: Helgi Winter Olsen

Det som er verdt å merke seg i løpet av de gangene vi har vært her er at vi finner svært få svampspisende arter av nakensnegler. Arter slik som Archidoris pseudoargus er kun funnet ytterst noen få ganger, og arter slik som Jorunna tomentosa, Rostanga rubra og Geitodoris planata har vi ikke funnet i det hele tatt her ute. Kan hende at vi må dypere enn 30-40 meter for å finne dem?