Korleis tileigner små barn seg morsmålet sitt? Og korleis veks barna til og blir vaksne språkbrukarar som veit kva som er grammatisk og ikkje i dette språket, utan at dei lærer det på skulen? Dette er heilt sentrale spørsmål innanfor språkvitskapen. I forskinga mi prøver…