Kunst og teater har til alle tider vært en måte å forstå verden på. Helseverdien av å engasjere seg i drama og teateraktivitet har i senere år fått økt fokus. NTNU med Institutt for kunst og medievitenskap har her banet vei med et unikt emne…