Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:
 • If/else/elseif
 • Funksjoner
 • Logiske operatorer
 • Lister/matriser

Pensum Matlab-bok:

 • Kap 1.3 - 1.6
 • Kap 2.1 - 2.1.4
 • Kap 3.1 - 3.4
 • Kap 2.7

Pensum Teoribok: 

 • Kap 1 - Defining information Technology
 • Kap 7 - Representing Information Digitally
 • Kap 9 - Principles of Computer Operations

Godkjenning:

For å få godkjent øvingen må du gjøre 4 av 7 oppgaver, der teorioppgaven er nødt til å være en av disse. 

Oppgaver markert med (star) indikerer krevende oppgave. Oppgaver markert med (star)(star) indikerer oppgave der ikke alt pensum er gjennomgått i forelesning.


OppgaveTemaVanskelighetsgrad

Teori - Hardware og software

Teori 

Kodeknekkeren

Betingelser, kodeforståelse, funksjoner

 

Klassifisering av tall

Betingelser, input

 

Matrisetrim

Lister, matriser

 
KunderådgiverBetingelser, strenger, input(star)

Sannhetsmatrise

Lister, betingelser(star)

Den ultimate karakterfordeling

Betingelser, strenger, tilfeldighet

(star)(star)

 

Hjelp / mistanke om bugs:

Ved spørsmål eller behov for hjelp konsulter læringsassistent på drop-in lab / kollokvie. Du kan også legge ut et innlegg på Piazza (https://piazza.com/). 

 

Innleveringsfrist:
21.09

 • No labels