Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Læringsmål:

 • Bruk av True/False (1/0) 
 • Logiske operatorer
 • Sannhetsmatriser/lister

Pensum

 • 3.7.1 - 3.7.3
 • Kap 1.3
 • Kap 1.6
 • Kap 4.1 - 4.3

Sannhetsmatriser eller logiske matriser skal benyttes i denne oppgaven. En sannhetsmatrise inneholder sannhetsverdierFeks: fiveOrMore = [1,2,3,4,5,6,7,8]>=5; Gir: [0,0,0,0,1,1,1,1]. 
Små deloppgaver kan skrives i et skript.

a) 

 • Hva gjør kodesnutten under?

  times = [10,59,58,30,49,9,26,55,48,58] % Leveringstider i minutter til resturantkjeden pi*z^2*a
  
  
  function res = someFunction(times)
  	pizzaLife = 30; % Etter ca 30 min er en pizza kald
  	variable = (times > pizzaLife)
  	res = sum(variable);
  end

b)

 • Hva gjør kodesnutten under?

  times = [10,59,58,30,49,9,26,55,48,58]
   
  function res = someFunction2(times)
  	pizzaLife = 30; % Etter ca 30 min er en pizza kald
  	variable = (times > pizzaLife)
  	res = times(variable);
  end

c)

 • Cheryl skal ta et semester i Singapore og er på jakt etter en plass å bo. Hun har høydeskrekk og vil derfor ikke bo høyt oppe, men pga trafikkstøy kan hun ikke bo for lavt heller. Hun inngår et kompromiss med seg selv og finner ut at 20-50m er bra intervall. Utleienettsiden i Singapore lar Carol eksportere kart over alle hybler med høyde. Hun får følgende matrise over høyden på hyblene:

  flatHeight = [[32,31,27,21,13,6,6,13,21,27,31]
  [49,46,41,32,23,13,13,23,32,41,46]
  [66,63,55,44,32,21,21,32,44,55,63]
  [86,81,69,55,41,27,27,41,55,69,81]
  [106,97,81,63,46,31,31,46,63,81,97]
  [128,106,86,66,49,32,32,49,66,86,106]
  [106,97,81,63,46,31,31,46,63,81,97]
  [86,81,69,55,41,27,27,41,55,69,81]
  [66,63,55,44,32,21,21,32,44,55,63]
  [49,46,41,32,23,13,13,23,32,41,46]
  [32,31,27,21,13,6,6,13,21,27,31]];

                                            flatHeight plottet ved hjelp av vedlagt fil                                     

   

   

  Lag funksjonen isBetween(data, lower, upper) som returnerer en sannhetsmatrise hvor de elementene i data som ligger innenfor det ønskede intervallet mellom lower og upper er satt til true og alle andre elementer er satt til false. 

  Eksempel på kjøring
  >> isBetween(flatHeight, 20, 50)
  ans =
     1   1   1   1   0   0   0   0   1   1   1
     1   1   1   1   1   0   0   1   1   1   1
     0   0   0   1   1   1   1   1   1   0   0
     0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
     0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
     0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
     0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
     0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
     0   0   0   1   1   1   1   1   1   0   0
     1   1   1   1   1   0   0   1   1   1   1
     1   1   1   1   0   0   0   0   1   1   1

d)

 • Opprett en ny matrise, filteredHeight, hvor elementene har verdi 0 hvis tilsvarende element i data er utenfor Cheryls ønskede bohøyde. Ellers skal elementene ha samme verdi som i flatHeight.

   

  Hvordan resultatet skal se ut
  filteredHeight =
    32  31  27  21   0   0   0   0  21  27  31
    49  46  41  32  23   0   0  23  32  41  46
     0   0   0  44  32  21  21  32  44   0   0
     0   0   0   0  41  27  27  41   0   0   0
     0   0   0   0  46  31  31  46   0   0   0
     0   0   0   0  49  32  32  49   0   0   0
     0   0   0   0  46  31  31  46   0   0   0
     0   0   0   0  41  27  27  41   0   0   0
     0   0   0  44  32  21  21  32  44   0   0
    49  46  41  32  23   0   0  23  32  41  46
    32  31  27  21   0   0   0   0  21  27  31


   
                                         filteredHeight plottet med plotter-funksjonen