Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

 • if-elseif-else
 • Funksjoner
 • Formattering

Pensum

 • Kap 1.5
 • Kap 2.3
 • Kap 2.7
 • Kap 3.3

a) Du er blitt ansatt som kunderådgiver i en av landets største banker. En av oppgavene dine er å rådgi kunder angående hvordan de bør plassere sparepengene sine. Etter kort tid innser du at jobben kan formuleres med enkle regler: Unge kunder bør plassere pengene sine i aksjer (høy risiko & avkastning), voksne kunder bør plassere pengene sine i fond (medium risiko & avkastning), mens eldre kunder bør plassere pengene sine på bankkonto (lav risiko & avkastning).

Lag en funksjon, giveAdvice(age), som tar inn alder og returnerer hvilken type plassering som passer aldersgruppen. Du velger selv hvilke aldersintervaller som definerer hvilke kunder.

 

Eksempel på kjøring:
>> getAdvice(24)
ans =
  'Aksjer'
>> getAdvice(92)
ans =
  'Konto'
>> getAdvice(43)
ans =
  'Fond'

 


b) Kundene spør ofte om hvilken årlig avkastning de kan forvente. Du ønsker å lage et program som gir kunden svar på dette. 

Ved hjelp av tabellen under skal du lage en funksjon, expectedReturn(amount, investType), som tar inn beløpet kunden ønsker å investere, samt hvilket plasseringsalternativ de ønsker. Funksjonen skal printe ut hva som er forventet avkastning etter ett år. Hint: Bruk den innebygde funksjonen strcmp(string1, string2) for å sammenlikne strenger.

 AksjerFondKonto
Forventet avkastning20%10%5%

 

 

Eksempel på kjøring:
>> expectedReturn(1000, 'Aksjer')
Du kan forvente å ha 1200 kroner etter ett år hvis du investerer i Aksjer
>> expectedReturn(1000, 'Konto')
Du kan forvente å ha 1050 kroner etter ett år hvis du investerer i Konto

c) Selv om kunderådgivere noen ganger lar være å nevne det, er det knyttet en del risiko til ulike investeringsmuligheter. Vi definerer her risiko (simplifisert) som sannsynligheten for å tape hele investeringsbeløpet. I tabellen under ser du de ulike risikoene forbundet med hver investeringsmulighet. Utvid expectedReturn(amount, investType) til å inkludere en advarsel om risikoen.

 AksjerFondKonto
Forventet avkastning20%10%5%
Risiko10%5%0%
Eksempel på kjøring:
>> expectedReturn(1000, 'Konto')
Du kan forvente å ha 1050 kroner etter ett år hvis du investerer i Konto
Sjansen for å tape pengene dine er 0 prosent
>> expectedReturn(1000, 'Fond')
Du kan forvente å ha 1100 kroner etter ett år hvis du investerer i Fond
Sjansen for å tape pengene dine er 5 prosent
d) Du skal nå sette sammen getAdvice(age) og expectedReturn(amount, investType) til å bli en helautomatisert kunderådgiver. Lag funksjonen advisor() som ber kunden om alder og investeringsbeløp og deretter kommer med en anbefaling. Funksjonen skal ikke returnere noe, bare printe ut.
Eksempel på kjøring:
>> advisor()
Hvor gammel er du? 27
Hvor mye vil du investere? 10000
Jeg anbefaler deg å investere i Aksjer
Du kan forvente å ha 12000 kroner etter ett år hvis du investerer i Aksjer
Sjansen for å tape pengene dine er 10 prosent
 • No labels