Læringsmål:

Pensum Matlab-bok:

Pensum Teoribok: 

Godkjenning:

For å få godkjent øvingen må du gjøre 4 av 7 oppgaver, der teorioppgaven er nødt til å være en av disse. 

Oppgaver markert med (star) indikerer krevende oppgave. Oppgaver markert med (star)(star) indikerer oppgave der ikke alt pensum er gjennomgått i forelesning.


OppgaveTemaVanskelighetsgrad

Teori - Hardware og software

Teori 

Kodeknekkeren

Betingelser, kodeforståelse, funksjoner

 

Klassifisering av tall

Betingelser, input

 

Matrisetrim

Lister, matriser

 
KunderådgiverBetingelser, strenger, input(star)

Sannhetsmatrise

Lister, betingelser(star)

Den ultimate karakterfordeling

Betingelser, strenger, tilfeldighet

(star)(star)

 

Hjelp / mistanke om bugs:

Ved spørsmål eller behov for hjelp konsulter læringsassistent på drop-in lab / kollokvie. Du kan også legge ut et innlegg på Piazza (https://piazza.com/). 

 

Innleveringsfrist:
21.09