Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ITGK - Matlab - Meny
ITGK - Matlab - Meny

Øvingsopplegget i ITGK

Det er totalt 10 øvinger i faget. For å få gå opp til eksamen må du ha minst åtte øvinger godkjent. Av disse må minst én være en auditorieøving.

Merk at all kode og alle tekstfiler med svar skal lastes opp på blackboard.

Nye øvinger vil bli publisert mandager, over to uker før innleveringsfrist. 

Godkjenning av øvinger

Øvinger må leveres på Blackboard og demonstreres for læringsassistenten din i løpet av deres seks saltider i uken innen innleveringsfristen.

Øvinger godkjennes i utgangspunktet kun dersom fristen blir overholdt. Dersom du er syk eller av en eller annen grunn ikke kan levere og demonstrere innen fristen, ta kontakt med undass.

Studenter som allerede har godkjent øvingsopplegg fra tidligere år, trenger ikke å gjøre øvingene på nytt for å få lov til å gå opp til eksamen.

Auditorieøvinger

Auditorieøvingene vil bli annonsert et par uker i forveien. Disse skal gjennomføres i øvingsforelesningstimene. Øvingsoppgavene løses på papir og fagstaben vil være tilstede for å svare på spørsmål. Dette er god eksamenstrening og vi minner om at minst én av de to auditorieøvingene må gjøres for at øvingsopplegget som helhet skal bli godkjent.

Saltider

Siden emnet ikke undervises i 2019, vil det ikke være saltider eller øvingstimer i emnet.  

Øvinger

Merk at innleveringsfristene for øvinger sent i semesteret kan bli endret. Løsningsforslag vil bli tilgjengelig én uke etter fristen for innlevering.

...