Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Øving 9: 

 • Struct
 • Filbehandling
 • Rekursjon

Pensum Matlab-bok:

 • Chapter 3: Introduction to MATLAB Programming
  3.3 - Input and Output
  3.7 - User-Defined Functions That Return a Single Value
 • Chapter 4: Selection Statements
  4.1 - The if Statement
  4.2 - The if-else Statement
  4.3 - Nested if-else Statements
  4.4 - The switch Statement
 • Chapter 5: Loop Statements and Vectorizing Code
  5.1 - The for Loop
  5.3 - While Loops
 • Chapter 6: MATLAB Programs
  6.2 - MATLAB Program Organization
 • Chapter 7: String Manipulation
  7.2 - Operations on Strings
 • Chapter 8: Cell Arrays and Structures
  8.2 - Structures
 • Chapter 9: Advanced File Input and Output
  9.1 - Lower-Level File I/O Functions
 • Chapter 10: Advanced Functions
  10.5 - Recursive Functions

Pensum Teoribok:

 • 25: TCP - Reliable Transport Service

  • 25.1 - 25.6 (321 - 328)
  • 25.17 (339)
 • 27: Network Performance (QoS And DiffServ)

  • 27.1 - 27.6 (341 - 346)
  • 27.10 (351)
  • 27.14 (357)
 • 29: Network Security (361 - 384)

 • 32: The Internet Of Things
  • 32.1 - 32.6 (387 - 391)
  • 32.13 (397)

 

Godkjenning:

Minst 4 av 7 oppgaver må godkjennes, der teorien må være inkludert for at øvingen skal bli godkjent. Hangman 2 forutsetter at du har gjort Hangman. Legg merke til at Personstruct og Persondatabase må løses for å kunne løse Personprogram. Selv om Personprogram er en tidskrevende oppgave anbefales denne sterkt å gjøre!

Oppgaver markert med (star) indikerer krevende oppgave.

Oppgaver:

OppgaveTemaVanskelighetsgrad
Teori - Nettverk del 3Krav til nett, Sikkerhet, Internet of things 
Kryptografi IIKryptering, Cell array 
Hangman 2Cell array, Strenger, For-Løkker, Input/Output 

Personstruct

Structs, Utskrift, Input/Output,
Betingelser, While-Løkker 
 

Persondatabase

Structs, Strengebehandling,
Filbehandling, For-løkker, While-løkker 

 

Personprogram

Store programmer, Betingelser,
While-løkker, Utskrift 

(star)

Rekursjon

Rekursjon, Betingelser, Filbehanding(star)


Hjelp / mistanke om bugs:

Ved spørsmål eller behov for hjelp kan du konsultere en læringsassistent på sal. Du kan også legge ut et innlegg på Piazza

 • No labels