Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Øving 5: 

 • Switch
 • For og while-løkker
 • Utskrift


Pensum Teoribok:
        Digital Representation (DR) 

 • Chapter 7 (In Fluency with Information Technology) - Representing Information Digitally
 • Chapter 8 (In Fluency with Information Technology) - Representing Multimedia Digitally
 • Chapter 12 (In A Balanced Introduction to Computer Science) - Representing Integers

Pensum Matlab-bok (Third Edition):

 • Chapter 3 - Introduction to MATLAB Programming
      3.3 - Input and Output
      3.7 - User-Defined Functions That Return a Single Value 
 • Chapter 4 - Selection Statements
      4.1 - The if statement
      4.2 - The if-else statement
      4.3 - Nested if-else statements
      4.4 - The switch statement 
 • Chapter 5 
      5.1 - The for loop
      5.2 - Nested for loops
      5.3 - While loops
      5.4 - Loops with Vectors and Matrices: Vectorizing
 • Chapter 6 - MATLAB Programs (star)(star)


Videoanbefaling:

Som en ekstra støtte til pensumet laget fjorårets øvingsforeleser videoer der han går gjennom Eksamensliknende oppgaver og eksempler. For å gjøre denne øvingen, anbefales en titt på videoene for uke 38 og 39.
Oppgavevideoer uke 38
Oppgavevideoer uke 39

Dersom du, som mange andre, synes at løkker er vanskelig og vil gjerne forstå hvordan dette fungerer er dette et strålende eksempel med en enkel og grei forklaring: Oppgave 3.2.4: Finn elementposisjon i vektor 


Godkjenning:

For å få godkjent øvingen må teorioppgaven og enten hele Kalender-oppgaven eller hele Tre-på-rad-oppgaven godkjennes.

Oppgaver markert med (star) indikerer krevende oppgave. Oppgaver markert med (star)(star) indikerer oppgave der ikke alt pensum er gjennomgått i forelesning.

Alle oppgavene skal demonstreres til en læringsassistent på sal. I oppgaver der du skriver programkode skal også denne vises fram. Lykke til!

OppgaveTemaVanskelighetsgrad
Teori - Digital representasjonDigital Representasjon 

Kalender:

Switch, Utskrift, Betingelser, Funksjoner,
FOR-løkker, WHILE-løkker, Doble FOR-løkker 

 

(star) 

Tre på rad

Store Programmer, Betingelser, WHILE-løkker,
Funksjoner, Matriser, Utskrift, Doble FOR-løkker

 (star)(star)

 

Hjelp / mistanke om bugs:

Ved spørsmål eller behov for hjelp kan du konsultere en læringsassistent på sal. Du kan også legge ut et innlegg på Piazza.

 • No labels