Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Øving 7: 

 • Nettverk
 • Strenger
 • For-Løkker
 • While-Løkker
 • Plot

Pensum Matlab-bok:

 • Chapter 3: Introdction to MATLAB Programming
  3.3 - Input and Output
  3.5 - Scripts to Produce and Customize Simple Plots
  3.7 - User-Defined Functions That Return a Single Value 
 • Chapter 4: Selection Statements
  4.1 - The if statement
  4.2 - The if-else statement
  4.3 - Nested if-else statements
 • Chapter 5: Loop statements and Vectorizing Code
  5.1 - The for loop
  5.2 - Nested for loops
  5.3 - While loops
  5.4 - Loops with Vectors and Matrices: Vectorizing 
 • Chapter 7: String Manipulation
  7.2 - Operations on Strings
  7.3 - The "is" Functions for Strings
 • Chapter 9: Advanced File Input and Output
  9.1 - Lower Level File I/O Functions (star)(star)

Pensum Teoribok:

 • Chapter 20: Internetworking: Concepts, Architecture, And Protocols 
 • Chapter 21: IP - Internet Addressing
  21.1 - 21.13 (279 - 290)
  21.20 - 21.23 (295 - 299)

Godkjenning:

Minst 5 av 8 oppgaver, der teorien er en av de, må godkjennes for at øvingen skal bli godkjent.

Oppgaver markert med (star) indikerer krevende oppgave. Oppgaver markert med (star)(star) indikerer oppgave der pensum foreløpig ikke er gjennomgått i forelesning.

Oppgaver:

OppgaveTemaVanskelighetsgrad
Teori - Nettverk del 2IP-Protokollen, Internettarkitektur 

Kodeknekkeren III

For-Løkker 

Omkrets av polygon

Plot, For-Løkker

 

Kryptografi

Strenger, Char, Betingelser,
For-Løkker 

 

Investeringsalgoritme

Betingelser, For-Løkker, Plot 
HangmanStrenger, For-Løkker, While-Løkker(star)

Primtall

Betingelser, For-Løkker,
While-Løkker, Filbehandling 
(star)
Massemidtpunkt For-Løkker, While-Løkker(star)

 

Hjelp / mistanke om bugs:

Ved spørsmål eller behov for hjelp kan du konsultere en læringsassistent på sal. Du kan også legge ut et innlegg på Piazza

 • No labels