Child pages
 • Faginformasjon
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Innhold på denne siden

Lærebøker

Læringsmål

Studentene skal få en generell innsikt i informasjonsteknologi og utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til praktisk bruk av informasjonsteknologiske metoder. Studentene skal lære seg grunnleggende prosedyreorientert programmering.

Emnebeskrivelse

 TDT4105 Matlab / TDT4110 Python

Temaene er delt i to....

 • IKT - begreper innen Informasjons- og Kommunikasjons-Teknologi (1/3). Utgjør teoridelen av TDT4105/TDT4110.
 • Prosedyreorientert programmering - begreper og konstruksjoner som utgjør kjernen i de fleste programmeringsspråk (2/3).

   • Eclipse - bruk av Eclipse som et eksempel på moderne verktøy for programutvikling.

Pensum

Forelesnings- og øvingsplan

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00          
09:15-10:00          
10:15-11:00       M1  
11:15-12:00       M1  
12:15-13:00   M1_T     M1(ØV)
13:15-14:00         M1(ØV)
14:15-15:00          
15:15-16:00          
16:15-17:00          
17:15-18:00          
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00          
09:15-10:00          
10:15-11:00          
11:15-12:00          
12:15-13:00 M2        
13:15-14:00 M2        
14:15-15:00     M2_T    
15:15-16:00     M2(ØV)    
16:15-17:00     M2(ØV)    
17:15-18:00          
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00       P1_T   
09:15-10:00          
10:15-11:00 P1    P1 (ØV)    
11:15-12:00 P1    P1 (ØV)    
12:15-13:00          
13:15-14:00          
14:15-15:00          
15:15-16:00          
16:15-17:00          
17:15-18:00          
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00          
09:15-10:00       P2_T   
10:15-11:00          
11:15-12:00          
12:15-13:00 P2         
13:15-14:00 P2         
14:15-15:00       P2 (ØV)   
15:15-16:00       P2 (ØV)   
16:15-17:00          
17:15-18:00          
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00   P3      P3 (ØV) 
09:15-10:00   P3      P3 (ØV) 
10:15-11:00          
11:15-12:00          
12:15-13:00     P3_T    
13:15-14:00          
14:15-15:00          
15:15-16:00          
16:15-17:00          
17:15-18:00          

PROGRAMMERINGTEORIØVINGSFORELESNING

fra Matlab og Python

Tids- og timeplaner

Vi viser til emnesiden for den oppdaterte timeplanen. TDT4105 og TDT4110

 

De forskjellige parallellene på sivilingeniørstudiet følger forskjellige forelesninger, se derfor på den parallellen du går på for å finne riktig forelesnings-plan.

 MatlabForelesningTypeFaglærer
M1

MBIOT5, MTBYGG, MTELSYS, MTENERG, MTPETR, MTTEKGEO

 

Torsdag 10:15-12:00 R1

 

Forelesning_M


Anders

  Tirsdag 12:15-13:00 R1Forelesning_T 
  

Fredag 12:15-14:00 R1

Øvingsforelesning 
M2

BFON, BGEOL, MTING, MTIØT (EM,MART,PUP), MTMART, MTPROD


Mandag 12:15-14:00 R1


Forelesning_M

 

Rune

  Onsdag 14:15-15:00 R1
Forelesning_T 
  Onsdag 15:15-17:00 R1Øvingsforelesning 
 PythonForelesningTypeFaglærer
P1

BFY, BKJ, BMAT, MMEDIE, MTFYMA, MTKJ, MTNANO

 

Mandag 10:15-12:00 R1

 

Forelesning_P

 

Terje

  

Torsdag 08:15-09:00 R1

Forelesning_T 
  Onsdag 10:15-12:00 R1Øvingsforelesning 
P2

BIT, MTDT, MTIØT (DK)


 

Mandag 12:15-14:00 R7

 

Forelesning_P


Alf Inge

  

Torsdag 09:15-10:00 R1

Forelesning_T 
  Torsdag 14:15-16:00 R7Øvingsforelesning 
P3

BFON, BMUST, MLREAL, MTDESIG, MTKOM, MTMT, MTTK

 

Tirsdag 08:15-10:00 R7

 

Forelesning_P


Guttorm

  Onsdag 12:15-13:00 R7Forelesning_T

 

  Fredag 08:15-10:00 R7Øvingsforelesning 

Datasaler

ITGK legger beslag på alle datasalene i 4. etasje i Høgskoleringen 3 (H3), også kjent som P15 fra den gang det var en parkeringsplass der. Se kart: http://www.ntnu.no/kartold/index.php?id=2500

Sjekk Min-Side for å se når gruppen din har fått reservert saltid. Salene er oppkalt etter følgende figurer fra fragleberget:

 • 411 Rill
 • 414 Gorg
 • 421 Rall
 • 424 Vembi 

Øvinger

 • Totalt 10 øvinger, hvorav 2 er auditorieøvinger
 • Minst 8 av 10 øvinger, hvorav minst én auditorieøving må gjøres og bli godkjent
 • Øvingene kan godt gjøres i grupper, men godkjennes individuelt.
 • Øvingene godkjennes av din egen studass ved personlig oppmøte på datasal. Det må redegjøres for hva som er gjort. Man skal også kunne svare på spørsmål knyttet til øvingen.
 • Øvinger godkjennes ikke på epost. Unntak gjøres for studenter med fjernstudent-status (studenter som ikke har tilholdssted Trondheim).
 • Se ellers matlab øvinger og python øvinger.
 • Hvis du har øvingsopplegget godkjent i et tidligere år vil det fortsatt telle som godkjent øvingsopplegg i år. 
  • Dersom du ønsker å ta eksamen på nytt må du huske å opprette vurderingsmelding i studentweb, dette skjer ikke automatisk.
  • Merk at godkjenning ikke overføres mellom fagene, så om du har godkjent i TDT4105 har du ikke tilgang til eksamen i TDT4110.

Eksamen (Desember 2016)

 • Eksamensdato 06.12.2016.
 • Se studieavdelingens eksamensplan for mer info om sted.
 • 4 timer (09:00-13:00)
 • Eksamen skal løses på papir, ikke på datamaskin.
 • Kun spesifiserte hjelpemidler er tillatt. Spesifiserte hjelpemidler:
  • Typegodkjent kalkulator HP30S, Casio fx-82ES PLUS eller Citizen SR-270X

Gamle eksamensoppgaver

Her er et utvalg av tidligere eksamensett. Hva som er relevant avhenger av om du har Matlab eller Python, så velg derfor riktig parallell.

Pensum

Se pensumlisten for endelig oversikt over pensum.

Konte-Eksamen (August 2017)

Dersom du tar faget som valgfag

 • Du må melde deg opp på studweb.
 • Du må registrere deg på Min Side for å få tildelt gruppe og studass (for å få godkjent øvinger).

Kontortid på undass-kontoret

For de fleste typer spørsmål, kan dere kontakte oss ved å sende oss en e-post på itgk-undass@idi.ntnu.no

Undassene bemanner undasskontoret (innerst til venstre i 3. etasje i P15) mandag til fredag 10:15 - 16:00.


Kontaktinformasjon - Fagstab og referansegrupper
I tillegg er undassene å finne rundt om på datasalene i 4. etasje. Det skal være mulig å oppdrive en undass på P15-bygget (enten på kontoret eller på sal) tirsdag til fredag mellom klokken 10:15 og 15:00.

Andre nyttige lenker

Matlab-lenker

Python-lenker

Tilbakemelding

Du kan gi oss tilbakemeldinger i faget:


Tilbake til forsiden. Ansvarlig for innhold: itgk-vitass@idi.ntnu.no  Teknisk ansvarlig: itgk-undass@idi.ntnu.no 

 • No labels

3 Comments

 1. Jeg prøvde å dele siden inn i 2 kolonner, men fikk ikke til å ta ut tabellene under "Forelesnings- og øvingsplan" ut fra sine kolonner uten å måtte lage den på nytt.

  1. Tror jeg har lært meg en teknikk for det... Skift+pil til nøaktig riktig sted, evt. kopi+paste til en ny blank tabell med riktig antall kolonner. Ligger forsøket i "history" (hvilken versjon?)