Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Innhold på denne siden

Lærebøker

Læringsmål

Studentene skal få en generell innsikt i informasjonsteknologi og utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til praktisk bruk av informasjonsteknologiske metoder. Studentene skal lære seg grunnleggende prosedyreorientert programmering.

Emnebeskrivelse

 TDT4110 Python / TDT4105 Matlab / TDT4127 Python og numerikk

Temaene er delt i to:

 • IKT - begreper innen Informasjons- og Kommunikasjons-Teknologi (1/3). Utgjør teoridelen av TDT4105/TDT4110.
 • Prosedyreorientert programmering - begreper og konstruksjoner som utgjør kjernen i de fleste programmeringsspråk (2/3).

For de som tar ITGK med Python og Numerikk (TDT4127) utgjør 2/3 av faget Python og programmering, og de resterende 1/3 Numerikk. Teoridelen av ITGK er dermed IKKE pensum i dette faget.

Pensum

Forelesnings- og øvingsplan 2018

Tids- og timeplan

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00          
09:15-10:00          
10:15-11:00     M1    
11:15-12:00     M1    
12:15-13:00          
13:15-14:00       M1_T  
14:15-15:00       M1(ØV)  
15:15-16:00       M1(ØV)  
16:15-17:00          
17:15-18:00          
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00         P1
09:15-10:00         P1
10:15-11:00          
11:15-12:00          
12:15-13:00          
13:15-14:00          
14:15-15:00          
15:15-16:00   P1_T      
16:15-17:00         P1 (ØV)
17:15-18:00         P1 (ØV)
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00          
09:15-10:00          
10:15-11:00          
11:15-12:00          
12:15-13:00          
13:15-14:00          
14:15-15:00 P2        
15:15-16:00 P2        
16:15-17:00   P2_T      
17:15-18:00   P2 (ØV)      
18:15-19:00   P2 (ØV)      
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00     P3    
09:15-10:00     P3    
10:15-11:00          
11:15-12:00          
12:15-13:00          
13:15-14:00          
14:15-15:00          
15:15-16:00         P3_T
16:15-17:00     P3 (ØV)    
17:15-18:00     P3 (ØV)    
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00          
09:15-10:00          
10:15-11:00   P3      
11:15-12:00   P3      
12:15-13:00          
13:15-14:00          
14:15-15:00       P3_T P3 (ØV)
15:15-16:00         P3 (ØV)
16:15-17:00          
17:15-18:00          
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00          
09:15-10:00          
10:15-11:00   N1      
11:15-12:00   N1      
12:15-13:00          
13:15-14:00          
14:15-15:00         N1 (ØV)
15:15-16:00         N1 (ØV)
16:15-17:00          
17:15-18:00         NUMERIKK

PROGRAMMERINGTEORIØVINGSFORELESNINGNUMERIKK

Vi viser til emnesidene for den oppdaterte timeplanen til hvert enkelt fag:

 

 

De forskjellige parallellene på sivilingeniørstudiet følger forskjellige forelesninger, se derfor på den parallellen du går på for å finne riktig forelesnings-plan.

 MatlabForelesningTypeFaglærer
M1

MTENERG

Onsdag 10:15-12:00 S3

Forelesning - Matlab

 

Anders

  Torsdag 13:15-14:00 S3Forelesning - Teori 
  

Torsdag 14:15-16:00 R7

Øvingsforelesning 
 PythonForelesningTypeFaglærer
P1

BFY, BKJ, BMAT, MMEDIE, MTFYMA, MTKJ, MTNANO

Tirsdag 15:15-16:00 F1

Forelesning - Teori

Børge

  Fredag 08:15-10:00 F1

 

Forelesning - Python 
  Fredag 16:15-18:00 R1Øvingsforelesning 
P2

BIT, MTDT, MTIØT (DK), MTTK


Mandag 14:15-16:00 R1

Forelesning - Python

Yngve

  Tirsdag 16:15-17:00 F1Forelesning - Teori 
  Tirsdag 17:15-19:00 S2Øvingsforelesning 
P3

BFON, BMUST, MLREAL, MTDESIG, MTKOM, MTMT, MTELSYS, MTBYGG

Onsdag 08:15-10:00 EL5

Forelesning - Python

Børge

  Onsdag 16:15-18:00 EL5Øvingsforelesning

 

  Fredag 15:15-16:00 EL5Forelesning - Teori 
P4

MTING, MTMART, MTPROD, MTTEKGEO, MTPETR, MTIØT (EM, MART, PUP)

Tirsdag 10:15-12:00 R1

Forelesning - Python

Terje

  Torsdag 14:15-15:00 F1Forelesning - Teori 
  Fredag 14:15-16:00 F1Øvingsforelesning 
 Python og numerikk   
N1

MIENERG, MIBYGG, MIMART, MIPETR (delvis), MIPROD (delvis), MIUVT, MIKJ, MIMT, MIHMS, MIENTRE

Tirsdag 10:15-12:00 R1Forelesning - PythonTorbjørn
  Fredag 14:15-16:00 F1Øvingsforelesning 
  Fredag 17:15-18:00 R3Forelesning - Numerikk 


Øvinger

 • Totalt 10 øvinger, hvorav 2 er auditorieøvinger
 • Minst 8 av 10 øvinger, hvorav minst én auditorieøving må gjøres og bli godkjent
 • Øvingene kan godt gjøres i grupper, men godkjennes individuelt.
 • Øvingene godkjennes av din egen studass ved personlig oppmøte på datasal. Det må redegjøres for hva som er gjort. Man skal også kunne svare på spørsmål knyttet til øvingen.
 • Øvinger godkjennes ikke på epost. Unntak gjøres for studenter med fjernstudent-status (studenter som ikke har tilholdssted Trondheim).
 • Se ellers matlab øvinger og python øvinger.
 • Hvis du har øvingsopplegget godkjent i et tidligere år vil det fortsatt telle som godkjent øvingsopplegg i år. 
  • Dersom du ønsker å ta eksamen på nytt må du huske å opprette vurderingsmelding i studentweb, dette skjer ikke automatisk.
  • Merk at godkjenning ikke overføres mellom fagene, så om du har godkjent i TDT4105 har du ikke tilgang til eksamen i TDT4110.

Godkjenning / veiledning av øvinger

ITGK har omlag 120 læringsassistenter (tidligere stud.ass.). I Blackboard melder du deg opp til en gruppe, og du har førsteprioritet på tiden til læringsassistenten på gruppen din. Du kan i tillegg gå til andre læringsassistenter fra andre grupper dersom de er ledige. Hos læringsassistenten din kan du få hjelp til øvingene og generelle spørsmål om pensum. Godkjenning av øvinger skjer i tillegg via læringsassistenten. Last opp øvingen på blackboard i forkant og vær forberedt på å forklare koden din og svare på spørsmål rundt denne.

Du finner læringsassistentene fordelt over 2. og 3. etasje i realfagsbygget på følgende rom (klikk på romkoden for å se posisjon på mazemap):

Python:

Matlab:

Informasjon om hvilket rom læringsassistenten på din gruppe sitter på, kan du finne på gruppesiden på blackboard.

Som hovedregel skal spørsmål om øvinger gå via læringsassistenter (stud.ass.). Dersom du har andre henvendelser eller forespørsler kan du ta dette på Piazza eller komme innom undass-kontoret (se nedenfor).

 

Ordinær Eksamen (Desember 2018)

 • Eksamensdato kommer utover sommeren.
 • Se studieavdelingens eksamensplan (Matlab, Python, Numerikk)  for mer info om sted.
  • Avholdes blant annet i Sluppenvegen 14 og Jonsvannsveien 82
 • 4 timer (09:00-13:00)
 • Eksamen foregår i år digitalt på datamaskin i Inspera.
 • Kun spesifiserte hjelpemidler er tillatt. Spesifiserte hjelpemidler:
  • Typegodkjent kalkulator HP30S, Casio fx-82ES PLUS eller Citizen SR-270X

Gamle eksamensoppgaver

Her er et utvalg av tidligere eksamensett. Hva som er relevant avhenger av om du har Matlab eller Python, så velg derfor riktig parallell.

Pensum

Se pensumlisten for endelig oversikt over pensum.

Konte-Eksamen (August 2018)

Dersom du tar faget som valgfag

 • Du må melde deg opp på studweb.
 • Du må tilknytte deg en studass på blackboard. 

Kontortid på undass-kontoret

For de fleste typer spørsmål, kan dere kontakte oss ved å sende oss en e-post på itgk-undass@idi.ntnu.no

Undassene bemanner undasskontoret (innerst til venstre i 3. etasje i P15) eller finnes på sal mandag til fredag 10:15 - 16:00.


Kontaktinformasjon - Fagstab og referansegrupper
I tillegg er undassene å finne rundt om på datasalene i 4. etasje. Det skal være mulig å oppdrive en undass på P15-bygget (enten på kontoret eller på sal) mandag til fredag mellom klokken 10:15 og 16:00.

Andre nyttige lenker

Matlab-lenker

Python-lenker

Tilbakemelding

Du kan gi oss tilbakemeldinger i faget:


Tilbake til forsiden. Ansvarlig for innhold: itgk-vitass@idi.ntnu.no  Teknisk ansvarlig: itgk-undass@idi.ntnu.no 

 • No labels