Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeforståelsesoppgaver (total videotid: 33:13)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 4.1.1: Fprintf datatyper14:10Grunnleggende fprintf-bruk: prosent-tegn for å skrive ut forskjellige datatyper, og backslash for å skrive ut spesielle bokstaver.Lett
Oppgave 4.1.2: Fprintf utskriftsformattering13:22Hvordan ekstra tegn mellom prosent-tegnet og datatypebokstaven i fprintf-formatstrenger bestemmer hvordan utskriften til skjerm blir formattertMiddels
Oppgave 4.1.3: Fprintf med vektorer5:39Hvordan fprintf behandler vektorer som verdiargument.Middels

Kodeoppgaver (total videotid: 54:54)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetstgrad
Oppgave 4.2.1: Penere Fahrenheit-utskrift7:23Bruk av fprintf for å få pent formattert utskrift.Lett
Oppgave 4.2.2: Kvadratrotestimat9:02Bruk av for-løkke til å beregne kvadratrot numerisk, vha Newtons metode.Middels
Oppgave 4.2.3: Utskrift av progresjon i kvadratrotestimat7:25Bruk av fprintf for å få formatert utskrift. Bygger på funksjonen skrevet i video 4.2.2.Lettt
Oppgave 4.2.4: Trygg innlesing av tall fra bruker12:14Bruk av while-løkker for kjøring av kode så lenge en betingelse er sann, samt bruk av fprintf for å skrive informative feilmeldinger. Ulemper med å bruke funksjonen input med bare én parameter, og funksjonen str2num, diskuteres også.Middels
Oppgave 4.2.5: Fahrenheit-script med uvisst antall referanseverdier10:25Bruk av while-løkker for å gjøre innlesing av referanseverdier i Fahrenheit-scriptet mer fleksibelt. Også bruk og utvidelse av funksjon fra oppgave 4.2.4.Middels
Oppgave 4.2.6: Sikrere kvadratrotestimat med feiltoleranse8:25Bruk av while-løkker til å gjøre en beregning helt til svaret er under en gitt feilgrense. Generell teknikk for å kjøre én iterasjon av while-løkken først.Middels

Alle oppgavene på en side

 Oppgavevideoer uke 39 - alle oppgaver

  • No labels