Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva skrives ut hvis vi kjører dette scriptet?

oppgave_1.m
fprintf('Heltallet er %d\n', 1);
fprintf('Desimaltallet er %f\n', 2.5);
fprintf('Bokstaven er %c\n', 'a');
fprintf('Strengen er %s\n', 'hei');
fprintf('%d\n', 'a');
fprintf('%c\n', 97);
fprintf('\nHan sa:\n\t''Vi må gi 100 %%!''\n');

Videoforklaring (14:11)

 

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
Heltallet er 1
Desimaltallet er 2.500000
Bokstaven er a
Strengen er hei
97
a
Han sa:
	'Vi må gi 100 %!'
  • No labels