Child pages
 • Oppgave 4.2.5: Fahrenheit-script med uvisst antall referanseverdier
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tidligere lagde du et script som lot brukeren skrive inn en rekke Celsius-verdier, og konverterte én og én til Fahrenheit. I scriptet måtte brukeren bestemme seg på forhånd for hvor mange Celsius-verdier som skulle skrives inn.

Endre scriptet slik at brukeren kan skrive inn et vilkårlig antall Celsius-verdier. Hvis brukeren trykker enter uten å skrive noe, skal scriptet avslutte. 

Utdelt kode

 fahrenheit.m
fahrenheit.m
svar = input('Ønsker du å skrive inn egne Celsius-verdier? (ja/nei) ', 's');
if strcmp(svar, 'ja')
  antall = input('Hvor mange verdier? ');
  for i = 1:antall
    celsius = input('Skriv inn Celsius-verdi: ');
    skriv_ut_fahr(celsius);
  end
else
  skriv_ut_fahr(-20);
  skriv_ut_fahr(0);
  skriv_ut_fahr(18);
  skriv_ut_fahr(37);
  skriv_ut_fahr(100);
end 
 skriv_ut_fahr.m
skriv_ut_fahr.m
function skriv_ut_fahr(celsius)
  fahr = cels2fahr(celsius);
  fprintf('Celsiusverdi %.2f tilsvarer Fahrenheitverdi %.2f\n', celsius, fahr);
end 
 les_inn_tall.m
les_inn_tall.m
function retur = les_inn_tall(melding)
  tallstr = input(melding, 's');
  tall = str2double(tallstr);
  er_ugyldig = isnan(tall);
  while er_ugyldig
    fprintf('Teksten %s kan ikke tolkes som et tall\n', tallstr);
    tallstr = input(melding, 's');
    tall = str2double(tallstr);
    er_ugyldig = isnan(tall);
  end
  retur = tall;
end 

Videoforklaring (10:25)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
fahrenheit.m
svar = input('Ønsker du å skrive inn egne Celsius-verdier? (ja/nei) ', 's');
if strcmp(svar, 'ja')
  celsius = les_inn_tall('Skriv inn Celsius-verdi: ');
  while ~isempty(celsius)
    skriv_ut_fahr(celsius);
    celsius = les_inn_tall('Skriv inn Celsius-verdi: ');
  end
else
  skriv_ut_fahr(-20);
  skriv_ut_fahr(0);
  skriv_ut_fahr(18);
  skriv_ut_fahr(37);
  skriv_ut_fahr(100);
end 
les_inn_tall.m
function retur = les_inn_tall(melding)
  tallstr = input(melding, 's');
  tall = str2double(tallstr);
  er_ugyldig = isnan(tall);
  while er_ugyldig && ~isempty(tallstr)
    fprintf('Teksten %s kan ikke tolkes som et tall\n', tallstr);
    tallstr = input(melding, 's');
    tall = str2double(tallstr);
    er_ugyldig = isnan(tall);
  end
  if isempty(tallstr)
    retur = [];
  else
    retur = tall;
  end
end 
 • No labels