Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva skrives ut hvis vi kjører dette scriptet?

oppgave_2
fprintf('%3d,', 1);
fprintf('%03d,', 1);
fprintf('%-3d,', 1);
fprintf('%-03d!\n', 1);
fprintf('%.2f,', 2.524);
fprintf('%6.2f,', 2.524);
fprintf('%06.2f,', 2.524);
fprintf('%-6.2f,', 2.524);
fprintf('%-06.2f!\n', 2.524);
fprintf('%5s,', 'hei');
fprintf('%05s,', 'hei');
fprintf('%-5s,', 'hei');
fprintf('%-05s!\n', 'hei');

Videoforklaring (13:23)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
  1,001,1  ,1  !
2.52,  2.52,002.52,2.52  ,2.52  !
  hei,00hei,hei  ,hei00!
  • No labels