Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I tidligere oppgaver lagde vi et script som produserer en oversikt over hvilke Fahrenheit-verdier som tilsvarer en rekke Celsius-referanseverdier. Fahrenheit-oversikten forteller oss ikke hvilken Celsius verdi de utskrevne Fahrenheit-verdiene tilsvarer. Utvid scriptet til å skrive ut en mer informativ linje som forklarer hvilken Celsius-verdi Fahrenheit-verdien tilsvarer.

Utdelt kode

 fahrenheit.m
fahrenheit.m
svar = input('Ønsker du å skrive inn egne Celsius-verdier? (ja/nei) ', 's');
if strcmp(svar, 'ja')
  antall = input('Hvor mange verdier? ');
  for i = 1:antall
    celsius = input('Skriv inn Celsius-verdi: ');
    cels2fahr(celsius)
  end
else
  cels2fahr(-20);
  cels2fahr(0);
  cels2fahr(18);
  cels2fahr(37);
  cels2fahr(100);
end 

Videoforklaring (7:23)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
fahrenheit.m
svar = input('Ønsker du å skrive inn egne Celsius-verdier? (ja/nei) ', 's');
if strcmp(svar, 'ja')
  antall = input('Hvor mange verdier? ');
  for i = 1:antall
    celsius = input('Skriv inn Celsius-verdi: ');
    skriv_ut_fahr(celsius);
  end
else
  skriv_ut_fahr(-20);
  skriv_ut_fahr(0);
  skriv_ut_fahr(18);
  skriv_ut_fahr(37);
  skriv_ut_fahr(100);
end
skriv_ut_fahr
 
 • No labels