Forskning

Norsk senter for hodepineforskning

Forskning


RA

Kliniske studier

Helseregisterstudier

KI og maskinlæring


Forskningsområder

Forskningsområder

 

Kliniske studier 

Vi utfører banebrytende, kliniske studier for å undersøke effekten av nye metoder og medisinsk teknologi i behandling av hodepinesykdommer. Gjennom randomiserte kontrollerte studier skal vi utvikle nye behandlingsalternativ for ulike typer hodepinesykdommer.  

Helseregisterdata 

Vi utnytter helseregisterdata og Real world data for å utvikle modeller for diagnostisering og behandling, og for å vurdere den samfunnsmessige effekten av forbedret behandling.  

Kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker

Vi utnytter kunstig intelligens og maskinlæring for å utvikle målrettet behandling (presisjonsmedisin) og elektroniske støtteverktøy for leger og klinikere.   
 

Meld din interesse