Om NorHEAD

Om NorHEAD


Om

Hodepinelidelser utgjør et stort folkehelseproblem og fører til betydelige kostnader for samfunnet. Hodepine og migrene har også stor innvirkning på livene til de som rammes. Samtidig er det fortsatt mange uløste spørsmål knyttet til diagnostikk og behandling av hodepinesykdommer.  

Norsk senter for hodepineforskning – NorHEAD samler de ledende fagmiljøene på hodepinesykdommer i Norge, på tvers av fagområder. Partnere fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sykehus, brukerorganisasjoner og næringsliv deltar i senteret. Vi har også omfattende samarbeid med fremtredende internasjonale forskningsmiljøer.

Vertskap for senteret er Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Hodepinepasienter fra hele Norge deltar i forskningsstudiene våre. 

Delta i forskning

Forskningsområder

Forskningsområder

 

Kliniske studier 

Vi utfører banebrytende, kliniske studier for å undersøke effekten av nye metoder og medisinsk teknologi i behandling av hodepinesykdommer. Gjennom randomiserte kontrollerte studier skal vi utvikle nye behandlingsalternativ for ulike typer hodepinesykdommer.  

Helseregisterdata 

Vi utnytter helseregisterdata og Real world data for å utvikle modeller for diagnostisering og behandling, og for å vurdere den samfunnsmessige effekten av forbedret behandling.  

Kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker

Vi utnytter kunstig intelligens og maskinlæring for å utvikle målrettet behandling (presisjonsmedisin) og elektroniske støtteverktøy for leger og klinikere.   
 

Årsrapporter

Finansiering

FKB logo

Finansiering

NorHEAD finansieres av Norges forskningsråd som et Forskningssenter for klinisk behandling. Deltakende universiteter og sykehus i Norge bidrar i tillegg med halvparten av finansieringen.

Om hodepinelidelser

Om hodepinelidelser

Kvinne med hodesmerter
Foto: Kim L'Orange Sørenssen / NTNU

International Headache Society definerer fire hovedgrupper av primære hodepinelidelser: migrene, spenningshodepine, trigeminal-autonome hodepiner og andre primære hodepinelidelser. 

Migrene er en av de vanligste nevrologiske lidelsene, og rammer cirka 15 prosent av befolkningen (800 000 nordmenn og én milliard mennesker på verdensbasis). Migrene er den sykdommen i verden i som gir mest invaliditet hos personer under 50 år. 

Spenningshodepine er den vanligste primære hodepinen. En tredjedel av verdens befolkning rammes av denne type hodepine. 

Trigeminal-autonome hodepiner, som inkluderer klasehodepine, er mye sjeldnere enn både migrene og spenningshodepine, men kan gi de mest grufulle hodepinene man kjenner til.  

Posttraumatisk hodepine er hodepine utløst av en hodeskade og en av de vanligste sekundære hodepinesykdommene. 

Få mer kunnskap om hodepine

Få mer kunnskap om hodepine

Hodepine Norge 

Hodepine Norge er pasientforeningen for alle som lider av migrene og andre hodepinesykdommer.

Hodepine: diagnose, utredning og behandling

Nyttig informasjon om ulike hodepinesykdommer for helsepersonell og pasienter. 

Nevrologiske prosedyrer

Det nettbaserte oppslagsverket NevroNel beskriver nevrologiske prosedyrer, til støtte for nevrologer.

Hodepineregisteret

Norsk hodepineregister er et nasjonalt kvalitetsregister for pasienter med alvorlige primære hodepiner som behandles i spesialisthelsetjenesten.

Partner logo


NTNU nettside

Universitetet i Bergen nettside

St. Olavs hospital nettside

Oslo universitetssykehus nettside

Akershus universitetssykehus nettside

Universitetssykehuset i Nord Norge nettside

Haukeland universitetssykehus nettside

Sykehuset i Namsos nettside

 

Hodepine Norge nettside

Nansen Neuroscoence Network nettside