Kontakt NorHEAD

Kontakt NorHEAD


Delta i forskning


Delta i forskning

Er du interessert i å delta i kliniske behandlingsstudier?
Ta kontakt på hodepine@ntnu.no eller vårt nettskjema.

Partner logo


NTNU nettside

Universitetet i Bergen nettside

St. Olavs hospital nettside

Oslo universitetssykehus nettside

Akershus universitetssykehus nettside

Universitetssykehuset i Nord Norge nettside

Haukeland universitetssykehus nettside

Sykehuset i Namsos nettside

 

Hodepine Norge nettside

Nansen Neuroscoence Network nettside