NorHEAD forskningsregister og biobank

NorHEAD forskningsregister og biobank

Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD) er i gang med å etablere et bredt forskningsregister og en tematisk biobank for hodepineforskning.

Kontaktperson

Bendik Winsvold
Seniorforsker ved Oslo universitetssykehus
E-post: uxwinb@ous-hf.no