PopHEAD – Befolkningsundersøkelse om hodepine

PopHEAD – Befolkningsundersøkelse om hodepine

Den største befolkningsundersøkelsen på hodepine i Norge er nå i gang. 31.500 voksne bosatt i Vestfold og Telemark fylke har fått en invitasjon gjennom HelseNorge til å delta.

Folkemengde
Illustrasjonsfoto: Colourbox.dk

Hodepinelidelser som migrene og spenningshodepine er svært vanlige. Migrene er den nest største årsaken til uførhet i verden, ifølge den anerkjente studien Global Burden of Disease. For kvinner under femti år er det derimot ingen annen sykdom som bidrar til mer sykdomsbyrde og helsetap enn migrene.

Hodepine er også svært kostbart for samfunnet, migrene alene koster det norske samfunnet over 1 milliard norske kroner i året bare i sosiale stønader. Likevel er det gjort lite forskning på hodepinesykdommer.

Skal beregne utbredelsen av hodepine i Norge

For å forbedre oppfølgingen av hodepinepasienter er det behov for mer kunnskap om hodepine hos kvinner og menn i alle aldre i den generelle befolkningen. Dette er avhengig av at så mange som mulig av de inviterte svarer på undersøkelsen, også de som ikke er plaget av hodepine.

Deltakerne er et tilfeldig utvalg mennesker fra folkeregisteret, bosatt i Vestfold og Telemark. De får invitasjon via HelseNorge til å svare på et digitalt skjema på sin mobil, nettbrett eller PC, og samtykker til deltakelse via BankID. 

Undersøkelsen er en norsk versjon av et spørreskjema som tidligere er brukt i 19 andre land i verden. Dette blir første gang undersøkelsen gjøres blant voksne i et nordisk land.

PopHEAD ledes av Oslo Universitetssykehus og NTNU, som en del av Norsk senter for hodepineforskning – NorHead.


Logo PopHEAD

Logo PopHEAD

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål om PopHEAD? Ta kontakt med Maria Bengtson Argren, nevrolog og doktorgradsstipendiat, Oslo Universitetssykehus.

E-post: mararg@ous-hf.no