Kuldebehandling av ansiktsnerven

Kuldebehandling av ansiktsnerven

– Behandlingsmetode for trigeminusnevralgi

Intro - kuldebehandling av ansiktsnerven

Kuldebehandling er en kjent behandlingsmetode som brukes ved ulike smertetilstander, men med kun kortvarig effekt. Det er nå utviklet en ny teknikk for gjennomføring av kuldebehandling som gir mye lengere smertelindring.

Nå undersøkes effekten av denne teknikken hos pasienter med trigeminusnevralgi. Avansert bildeteknologi brukes for å nå trigeminusnerven, som fryses i 1-2 minutter. Ved frysing blokkeres nerven, men siden bindevevet rundt ikke påvirkes av kulde, vil nervefunksjonen gjenopprettes og man unngår varige nerveskader som en ser ved andre behandlingsalternativer.

Smertelindringen forventes å vare omtrent 1 år, og den kan da gjentas.

Behandlingen gjennomføres på et legekontor, tar cirka 20 minutter og er i liten grad smertefull. Det forventes få bivirkninger.

Video - kuldebehandling trigeminusnevralgi

Se hvordan behandlingen foregår

CryoGem // Trigeminusnevralgi from INBOVI on Vimeo.

Pågående forskning

Pågående forskning

CryoGem-studien er en behandlingsstudie for trigeminusnevralgi der vi ser på effekten av kuldebehandling av ansiktsnerven (trigeminusnerven).