Vil du delta i hodepineforskning?

Vil du delta i hodepineforskning?


Nettskjema

Meld din interesse

Ønsker du å delta i en klinisk studie? Vil du vite mer om våre studier? 

Meld din interesse via skjema nedenfor eller ta kontakt på hodepine@ntnu.no

Om du er usikker på hvilken studie du skal velge, finner du noen spørsmål under skjema som kan vise deg på vei. 

 

Studievelger

Usikker på hvilken forskningsstudie som passer for deg?

For mange av studiene er det antall hodepinedager du har per måned som bestemmer hvilken studie du kan passe til. Det er gjennomsnittet av hodepinedager de tre siste månedene som er gjeldende. Om du er usikker er det lurt å føre hodepinedagbok i minst en måned.

Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg på vei. 

Har du migrene med flere enn 15 hodepinedager per måned?

Har du migrene 4-14 migrenedager i måneden? 

Har du klasehodepine med over 8 anfall per uke?

Har du trigeminusnevralgi? 

Har du langvarige plager etter hjernerystelse?

Hvorfor delta?

Hvorfor delta?

For å oppnå en best mulig behandling av tilstander som migrene, spenningshodepine og klasehodepine er vi helt avhengig av å prøve ut nye behandlingsmetoder. Dette er ikke mulig uten alle som deltar i kliniske behandlingsstudier. 

Som deltaker i en klinisk studie får du tett oppfølging og anledning til å få mer kunnskap om din egen tilstand. Din deltakelse er samtidig et viktig bidrag til forskningen og til at fremtidens hodepinepasienter skal få et bedre behandlingstilbud.  

Hva er kliniske studier? (helsenorge.no)

Vil du delta i kliniske studier?

Sykepleier setter på oksygenmaske på studiedeltaker
Foto: Kim L'Orange Sørenssen