Vil du delta i hodepineforskning?

Vil du delta i hodepineforskning?


Nettskjema

Meld din interesse

Ønsker du å delta i en klinisk studie? Vil du vite mer om våre studier? 

Ta kontakt på hodepine@ntnu.no eller meld din interesse her: 

 

Vil du delta i kliniske studier?

Sykepleier setter på oksygenmaske på studiedeltaker
Foto: Kim L'Orange Sørenssen

Hvorfor delta?

Hvorfor delta?

For å oppnå en best mulig behandling av tilstander som migrene, spenningshodepine og klasehodepine er vi helt avhengig av å prøve ut nye behandlingsmetoder. Dette er ikke mulig uten alle som deltar i kliniske behandlingsstudier. 

Som deltaker i en klinisk studie får du tett oppfølging og anledning til å få mer kunnskap om din egen tilstand. Din deltakelse er samtidig et viktig bidrag til forskningen og til at fremtidens hodepinepasienter skal få et bedre behandlingstilbud.  

Hva er kliniske studier? (helsenorge.no)