Poliklinikk for bildeveiledet behandling – IMAGI

Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD

Poliklinikk for bildeveiledet behandling – IMAGI

IMAGI Bilde

Helsepersonell med pasient
Foto: Thor Nielsen 

Knytter klinikk og forskning sammen

Knytter klinikk og forskning sammen

Poliklinikk for bildeveiledet behandling – IMAGI – er et nytt behandlingsrom for hodepine og andre smertetilstander, som også er tilrettelagt for innovativ forskning på høyt internasjonalt nivå. Her skal det foregå kliniske behandlingsstudier av ulike typer hodepinesykdommer. 

Infrastrukturen ligger ved St. Olavs hospital i Trondheim og er den første av sitt slag i Norge dedikert til hodepineforskning.

Fasiliteter 

IMAGI består av et behandlingsrom og et verksted. 

IMAGI behandlingsrom inneholder utstyr for avansert forskning i behandlingsarealer. Her er det navigasjonsutstyr som gjør det mulig å gjennomføre svært nøyaktige prosedyrer, blant annet injeksjoner (presisjonskirurgi).

Rommet har utstyr for direkteoverføring av bilder og lyd til bruk i demonstrasjoner og opplæring av leger og medisinstudenter. 

IMAGI verksted brukes til tilpassing av prototyper og testing av utstyr og metoder før de tas i bruk i klinikken. Rommet er tilrettelagt for virtuell testing slik at det er lettere å samarbeide med internasjonale forskningsmiljøer.

I tillegg fungerer det som et observasjonsrom hvor det er mulig å følge med på forsknings- og behandlingsaktivitet som foregår i behandlingsrommet. Slik legges forholdene til rette for deling av kunnskap og kompetanse.  

Lyssetting og fargevalg

IMAGI er innredet med grønne farger og belysning som skal være minst mulig triggende for migrene og hodepine.

De fleste migrenepasienter er lyssky under anfall og forskere fra Harvard har funnet at grønt lys kan redusere migreneplager sammenlignet med blått, rødt og hvitt lys. Dette skyldes at nervecellene på netthinnen sender færre signaler til enkelte smertesenter i hjernen når de utsettes for lys med denne bølgelengden.

En liten amerikansk studie fra 2021 bekreftet dette ved å behandle pasienter med vekselsvis grønt og hvitt lys og fant at grønt lys ga en bedring i antall dager med hodepine i forhold til hvitt lys.

Hjernekunst

Kunstverk av hjerne
Foto: Kim L'Orange Sørenssen

Et kunstverk av hjerneforsker Greg Dunn og fysiker Brian Edwards pryder veggen i poliklinikkrommet.