Utlån fra de kulturhistoriske samlinger

Konservator Leena Aulikki Airola ved monteringen av det såkalte Tornesfunnet fra folkevandringstiden i utstillingen «Romsdalshistorier» på Stiftelsen Romsdalsmuseet, Molde. Foto: Terje Masterud Hellan, NTNU Vitenskapsmuseet. NTNU Vitenskapsmuseet låner ut gjenstander fra sine kulturhistoriske samlinger til museer og lignende institusjoner i inn- og utland under forutsetningen av at dette ikke vil være til skade for gjenstandene, at NTNU Vitenskapsmuseet ikke selv skal anvende dem til formidling eller forskning, og at NTNU Vitenskapsmuseet har ressurser til å gjennomføre utlånet.

Søkere henvises til NTNU Vitenskapsmuseets retningslinjer for utlån og søknadsskjema med fasilitetsrapport.

Søknader om utlån fra de kulturhistoriske samlinger skal bestå av søknadsskjema og fasilitetsrapport, og skal sendes til: utlaansutvalget@vm.ntnu.no

Kun komplette søknader vil bli behandlet.

For å kunne bli behandlet på førstkommende møte må søknader være sendt til NTNU Vitenskapsmuseet senest 10 arbeidsdager før utlånsutvalgets møte.

Møtedatoene for NTNU Vitenskapsmuseets utlånsutvalg i 2017 er følgende: 7. juni, 10. august, 27. september, 8. november, 20. desember.

Ved eventuelle spørsmål om utlån, kontakt samlingsansvarlig Birgit Maixner