Geologisamlingen

Geologisamlingen

Zoologiske fossiler. Foto Karstein Hårsaker, NTNU Vitenskapsmuseet.NTNU Vitenskapsmuseets samling av mineraler, bergarter og fossiler hører til blant de tidligst innsamlede museumsobjektene i Norge.

Allerede i den første katalogen fra 1779 over museets samlinger inngår rundt 30 mineraler, blant annet sølv fra Kongsberg, og 15–20 forsteininger. Samlingen inneholder også originalkorrespondanse fra Kongsberg gruver fra 1760. Dette gir samlingen historisk verdi.

Den geologiske samlingen inneholder rundt 8000 objekter. Samlingen er ikke utstilt.