Våren 2019 tilbys følgende omvisninger: 
 

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Omvisning: Middelalderens kirkekunst i Kulturhistorisk magasin 

Varighet: ca 50 min
Den tidligere kirkekunstutstillingen er nå innlemmet i museets kulturhistoriske magasin. Bli med på omvisning i magasinet.  Selv om mye er plassert i hyller og esker, er fortsatt praktfulle alterskap, krusifikser og helgenskulpturer fra middelalderen tilgjengelige. I tillegg vises en del etter- reformatorisk interiør. Omvisning ved kunsthistoriker Kirsten Stabel.
Følgende søndager: 13. januar, 10. februar, 10. mars, 7. april og 12. mai.

Alle dager kl. 12. 
Begrenset antall plasser. For nærmere informasjon ring:  73592160. 
Inngangsbilletten dekker også omvisningen.

Middelalder i Trondheim. Foto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetOmvisning i Middelalderutstillingen

Varighet: ca 50 min
Bli med kunsthistoriker Kirsten Stabel på en vandring gjennom Trondheims historie; Fra vikingtid til reformasjon, og fra hedendom til kristendom. Bli kjent med mektige konger og erkebiskoper, mannen i gata og hverdagsliv, helgenkult og pilegrimstrafikk. 
Følgende søndager: 13. januar, 10. februar, 10. mars, 7. april og 12. mai. Alle dager kl. 14. 
Inngangsbilletten dekker også omvisningen.

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.Omvisning i Dødelig Handel (familievennlig)

Varighet: Ca 30 min
Lær om krypskyting, svart marked, faunakriminalitet og truede arter som neshorn og tiger; en familievennlig omvisning gjennom utstillingen Dødelig Handel. 
Omvisning ved museumsvert Ingalill Røsberg.
Følgende søndager: 20. januar, 17. mars og 19. mai. Alle dager kl. 13.
Inngangsbilletten dekker også omvisningen.

Omvisning i Tråante 2017 - Hvem eier historien?

Varighet: ca. 50 min.
Vi markerer Samefolkets dag med omvisning i vår samiske utstilling «Tråante 2017: Hvem eier historien?». Hvordan kan moderne forskningsmetoder
gi et nytt bilde av fortiden? Se unike sør-samiske gjenstander.
Oppmøte i Suhmhuset 6. februar kl. 17.
Inngangsbilletten dekker også omvisningen.

Omvisning i 1760 - Vitenskap i verdens utkant

Varighet: Ca. 40 min.
Vi møter 1700-tallet som en brytningstid mellom middelalderens verdenssyn
og starten på den moderne tid. Vi befinner oss i opplysningstiden og den
vitenskapelige revolusjon. Her gis et bilde av Trondheim på 1700-tallet.
Om astronomi, helse, kartoppmåling, teknologiske nyvinninger og
samfunnsomveltninger, samt Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og
Trondheim som en forskningens by. Omvisning ved arkeolog Lise Mariann Alsli.
Følgende søndager: 17. februar og 24. mars. Begge dager kl. 13.
Inngangsbilletten dekker også omvisningen.


Grupper:

Vi tilbyr omvisninger for grupper i alle våre utstillinger. Vi har også egne opplegg for skole og barnehage.

Billettpris: kr 80,- /40,- + 700 kr for omvisning for omvisning utenom tidspunktene ovenfor. 

Ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt:

Utstillings- og publikumsseksjonen
Telefon: 73 59 21 60
E- post: postmottak@museum.ntnu.no

Vi nås best på e-post.