Omvisning for voksengrupper

Middelalder i Trondheim. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Vi tilbyr omvisninger for voksengrupper i alle våre utstillinger.
Pris: Inngang: 60,-/30,- kr + 700 kr for omvisning. 

Ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt:

Solbjørg Pedersen
Tlf: 73 59 22 37 / 992 55 360
e-post: solbjorg.pedersen@vm.ntnu.no

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!