Bestill karbondatering

Bestill karbondatering

Hvem kan bestille dateringer?

Nasjonallaboratoriene for datering utfører dateringer for forskning, offentlig forvaltning og publikum.

Hva kan dateres?

Generelt kan alt karbonholdig materiale som er yngre enn 50 000 år dateres med C-14 metoden. Ikke alle prøvetyper gir dog like nøyaktige resultater. Typiske og velegnede prøvematerialer er tre, trekull, bein, gevir, matskorper, papir, lær, tekstil og karbonater slik som skjell og stalagmitter. Vi har spesielle rensemetoder for prøver utsatt for konserveringsteknika og annen forurensning. Dersom din prøve ikke tilsvarer en av de typene nevnt over eller dersom den kan være forurenset, ta kontakt med oss for rådgivning.

Hvordan bestiller jeg karbondatering?

  1. Sjekk at du har passende materiale og prøvemengde for testing. Dersom det er tvil, ta kontakt med oss for rådgivning.
  2. Fyll ut et prøveskjema.
  3. Kontakt oss og send prøveskjemaet.
  4. Pakk inn prøvematerialet og send det til oss.

Hvor mye koster en datering?

Priser for radiokarbondatering for 2024, som gjelder for prøver ankommet vårt laboratorium fra og med 01.02.2024.

Normal pris er 4100 NOK per prøve. Denne prisen gjelder prøver av trekull, tre, forkullede og uforkullede frø, korn og planterester, skjell, korall, foraminiferer og andre karbonat-prøver, hår, ull, tekstil.

Ved ønsket treartsbestemmelse (utvalg av kortlevde trearter ved datering av trekull) eller identifikasjon av fibre, tekstiler eller lær (avhengig av prøvens tilstand) kommer et tillegg på 630 kr per prøve.
For prøver av jord og sedimenter med et lavt karboninnhold (mindre enn 3% C), samt for brente bein er det et prispåslag på 500 NOK per prøve.
For prøver av bein, tann, gevir, horn, skinn, hud, lær og matskorpe fra keramikk vil det bli et prispåslag på 1000 NOK per prøve. Dette tar høyde for den mer kompliserte og resurskrevende preparering av disse prøvetyper. Til gjengjeld vil vi levere opp til tre isotop-analyser per prøve (δ13C og δ15N) uten ekstra kostnad. Vi mener, at isotop-analysene er viktige for denne type prøver for å bedømme risikoen for reservoareffekter.

Vi tilbyr også hurtiglevering (ca. 3 uker) for 5150 NOK per prøve og ekspressdatering (1-2 uker behandlingstid) for 6200 NOK per prøve. Det er mulig å datere enda hurtigere (5-8 dager) for prøver som ikke har behov for kompliserte prepareringsmetoder, avhengig av laboratoriets kapasitet. Ta kontakt med oss før du sender slike prøver.
Alle priser er eks. mva.

Hva er inkludert i dateringen min?

Dateringen kommer i en rapport med resultater, inkludert beskrivelser, tolkning og kalibrering.

Vi står også tilgjengelig for rådgivning, hjelp til tolkning av resultater og generelle problemstillinger knyttet til dateringer og prøveuttak.

Hvor lang tid tar det å få en datering?

Laboratoriet behandler bestillingen så snart som mulig. Du må likevel påregne noen uker før resultatet sendes ut, dette avhenger bl.a. av antallet ventende prøver og type prøvemateriale. Det er mulig å datere hurtig (5-8 dager) for prøver som ikke har behov for kompliserte prepareringsmetoder. Ta kontakt med oss før du sender slike prøver.


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon