Opplysningstiden

  • En duftedåse utformet som en hodeskalle med kjede

  • Bilde av en fornøyd familie i utstillingen

  • Bilde av en ellipseformet runebomme

  • En tegning av Trondheim på 1700-tallet

Åpningstider og billetter

Åpningstider og billetter

Tirsdag - fredag: 10.00 - 16.00
Lørdag - søndag: 11.00 - 16.00

Museumsbutikken er i tillegg åpen mandager 10.00 - 16.00

Åpningstider på offentlige fridager

Planlegg og kjøp billett

Opplysningstiden i Trondheim

Opplysningstiden i Trondheim

Velkommen til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) anno 1760. Her vil du finne noen av Vitenskapsmuseets første samlinger av gjenstander, arter og bøker. Utstillingen inkluderer også hverdagslige gjenstander fra perioden.

DKNVS etableres i en nyskapende og spennende tidsperiode, der verdenssynet skifter fra middelalderens kirkedominans til opplysningstidens vitenskapelige revolusjon. Deler av utstillingen tar derfor for seg noe av bakgrunnen for dette skiftet, samt tidlige vitenskapelige ideer.

Det som begynte som et verk på tre volum om Norges og Danmarks historie har vokst til å bli samlinger på mangfoldige tusen objekter. Oppdag NTNU Vitenskapsmuseets lange historie og dets tidlige vitenskapelige samlinger.

Møt og bli kjent med biskop Johan Ernst Gunnerus, en av grunnleggerne og selve pådriveren for etableringen av det som skulle en dag bli til Vitenskapsmuseet.

Foto: NTNU Vitenskapsmuseet og Åge Hojem

Gunnerus sidebar

Her finner du utstillingen:

Inngangspartiet til Gunnerushuset. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Utstillingen står i Gunnerushuset på Kalvskinnet, NTNU Vitenskapsmuseet.

Skoleopplegg:

Ja, for barnehage, grunnskole og videregående skole.