Meld på utstilling

LÆRINGSFESTIVALEN

Meld på utstilling

Læringsfestivalen 2020 bli digital. Les mer >>

Utstillerne vil bli plassert på et større mingleområde der deltakere, utstillere og poster-holdere møtes. Kaffe og pausemat vil bli servert her, og vi har lagt inn flere lange pause til dette. Vi har også programmert inn utstillerseminarer.

Priser

Utstillerplass: kr. 10.000,- inkl. mva.
Utstillerseminar: kr. 8.500,- inkl. mva.

Utstillerplass og utstillerrepresentant

En utstillerplass er 2 meter bred og 1.5 meter dyp. Plassene ligger i nær tilknytning til auditoriene i Realfagbyggets underetasje 1. Plassen inkluderer bord og stoler og det er mulig å bruke NTNUs gjestenett for utstillere.

Bestillingen inkluderer også deltakeravgift for én utstillerrepresentant, inkludert kaffe/te, frukt og lunsj. Alle utstillerrepresentanter skal registreres i den ordinære konferansepåmeldingen. Dersom det skal være mer enn en utstillerrepresentant, må første representant registrere seg som "utstillerrepresentant", øvrige representanter registrerer seg som ordinære deltakere. 

Utstillere som allerede har kjøpt stand på NKUL 6.-8.mai kan få rabatt ved bestilling av stand. (Oppgi tilsendt kode ved bestilling.)

Se kart over utstillerarealet

Utstillerseminar og foreleser

I tillegg til kontakten med interesserte på stand, kan man i programposten "Utstillerseminar" orientere om sine produkter/prosjekter og tjenester i egne undervisningsrom. En presentasjon er på 30 minutter og auditoriene blir fordelt etter antall påmeldte.

Har du bestilt utstillerseminar vil du motta en epost hvor du må fylle ut informasjon om seminaret for at Læringsfestivalen skal kunne legge det på programmet. 
Prisen for et utstillerseminar inkluderer konferansedeltagelse for en person med samme tilbud på bevertning som utstillerrepresentanten. Vennligst registrer inn navn på foreleseren via påmeldingssiden til Læringsfestivalen.  

Organisering og spørsmål

Spørsmål om plassering, utforming av stand, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til: laeringsfestivalen@videre.ntnu.no

Betingelser

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding av utstillerplass eller -seminar tilkommer det kr. 2000 i avbestillingsgebyr. Det gis ingen refusjon for avmelding etter 25.april. En annen person fra samme firma kan overta plassen uten ekstra kostnad, send da en epost med navn, tlf.nr. og e-postadresse for vedkommende. Avmelding sendes på e-post til laeringsfestivalen@videre.ntnu.no.

Det tas forbehold om avlysing på grunn av uforutsette hendelser utenfor arrangørens kontroll (streik, naturkatastrofer etc.) Arrangøren er ikke forpliktet til å erstatte tap som skyldes dette.

Utstyr til stand

Vær oppmerksom på at utstillingsplassen er uten messevegger. Dersom dere ønsker å leie messeutstyr som f.eks. messevegger, barbord og stoler, tv-skjermer og annet teknisk utstyr kan vi anbefale å bestille via dette skjema fra Compassfairs: http://dinstand.no/

Betaling for leie av utstyr hos disse betales direkte til leverandør.

Merking av kolli

Alle kolli som skal sendes til Trondheim merkes med følgende adresse:

NTNU-Gløshaugen,
Realfagbygget
Høgskoleringen 5
Varemottak 1(DU4)
7036 Trondheim

Alle kolli merkes: «Utstilling Læringsfestivalen 2020».

Mottaket er åpent mellom 08.00 og 14.00.

Kolliene blir stående i U4 (Underetasje 4). Utstillere må selv sørge for at utstyret blir kjørt opp til konferanseområdet U1. Jekk og traller står til disposisjon. Vi gjør oppmerksom på at NTNU fraskriver seg ethvert ansvar for utstillernes utstyr. Verdifullt utstyr kan oppbevares i sekretariatsrommet forut for og mellom konferansedagene. NB! Mottaket er stengt fredag 1.mai. Utstiller står selv ansvarlig for å få sendt kolliene til og fra konferansen, samt til og fra utstillerområdet under selve konferansen. Avtal derfor med deres transportør når kolliene skal hentes. Fraktbrev o.l, samt merking av kolli må dere sørge for selv. Pass på at alt som sendes blir stående samlet på en palle og kjørt ned til DU4 - slik at alt blir med tilbake igjen etter konferansen.

Opprigging

Rigging av stand kan skje fra kl. 08.00 mandag 4.mai.

Organisering og spørsmål

Spørsmål om plassering, utforming av stand, og andre spørsmål av teknisk og praktisk art, rettes til laeringsfestivalen@videre.ntnu.no

Kart

Plassene ligger i nær tilknytning til auditoriene i Realfagbyggets underetasje 1.

Se kart

 

Velkommen til Læringsfestivalen 2020 i Trondheim!


dato

Neste Læringsfestival: 3. - 4. mai 2021

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale media

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon
 

Arrangører

Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden DIKU