Glimt fra Læringsfestivalen 2015

Glimt fra Læringsfestivalen 2015

Nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren - om læring og teknologi
4. og 5. mai 2015
arrangerte NTNU en nasjonal konferanse for universitets- og høyskolesektoren med fokus på nye metoder for læring og undervisning ved bruk av teknologi. Målet var å inspirere og motivere, og vise gode og spennende tilnærminger til undervisning og læring, og reflektere rundt de teknologiske mulighetene som eksisterer. Læringsfestivalen 2015 var også en glimrende anledning til å knytte kontakter og etablere nettverk.

Program fra Læringsfestivalen 2015

Presentasjoner fra Læringsfestivalen 2015

Videoopptak fra Læringsfestivalen 2015