Om oss

Institutt for matematiske fag

Om oss

Institutt for matematiske fag er et nasjonalt tyngdepunkt for utdanning og forskning innen matematikk og statistikk. Fagstaben deltar i forskning på internasjonalt høyt nivå innen et vidt spektrum av matematikk, numerikk og statistikk, både i teoretisk retning og i samspill med naturvitenskap og teknologi.

  • Vi har ansvar for grunnutdanning i matematikk og statistikk
    for alle ingeniør- og sivilingeniørstudenter ved NTNU,
  • er pådriver i utviklingen av NTNUs program for lærerutdanning i realfag,
  • arbeider aktivt for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi.

Nøkkeltall

Instituttet underviser ca. 150 emner i matematikk og statistikk på to campus (Gløshaugen og Gjøvik), og er inndelt i 6 forskningsgrupper. Vi er over 220 ansatte totalt, med 86 faste vitenskapelige ansatte, 92 stipendiater og ph.d.-studenter, 33 postdoktorer og 16 teknisk-administrativt ansatte.

IMF er involvert i 8 studieprogram: Forkurs for ingeniørstudier og forkurs i realfag; årsstudium, bachelor, masterstudium og ph.d. i matematikk og statistikk, samt sivilingeniørstudiet i industriell matematikk og lektorutdanning i matematikk.


Kontakt oss

Kontakt oss

Instituttleder Einar Rønquist.

Professor Einar Rønquist
InstituttlederBesøk oss – Trondheim

Besøk oss – Trondheim

Kartutsnitt over Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

Sentralbygg II, 7. etasje
Alfred Getz' vei 1
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim

Besøk oss – Gjøvik

Besøk oss – Gjøvik

Kartutsnitt over IMF Gjøvik

Besøks- og leveringsadresse

Topasbygget, 2. etasje
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik

Postadresse

Institutt for matematiske fag
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

Mer om instituttet

Mer om instituttet