Om oss

Institutt for matematiske fag

Om oss

Institutt for matematiske fag er et nasjonalt tyngdepunkt for utdanning og forskning innen matematikk og statistikk. Fagstaben deltar i forskning på internasjonalt høyt nivå innen et vidt spektrum av matematikk, numerikk og statistikk, både i teoretisk retning og i samspill med naturvitenskap og teknologi.

  • Vi har ansvar for grunnutdanning i matematikk og statistikk
    for alle ingeniør- og sivilingeniørstudenter ved NTNU,
  • er pådriver i utviklingen av NTNUs program for lærerutdanning i realfag,
  • arbeider aktivt for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi.

Nøkkeltall

Instituttet underviser emner i matematikk, statistikk og didaktikk ved to campus (Gløshaugen og Gjøvik). Instituttet driver også med grunnforskning og anvendt forskning innen matematikk, statistikk og didaktikk. Vi er rundt 220 ansatte totalt, med 86 faste vitenskapelige ansatte, 92 stipendiater og ph.d.-studenter, 33 postdoktorer og 16 teknisk-administrativt ansatte.

IMF er involvert i 8 studieprogram: Forkurs for ingeniørstudier og forkurs i realfag; årsstudium, bachelor, mastergradsstudium og doktorgradsutdanning i matematikk og statistikk, samt sivilingeniørstudiet i industriell matematikk og lektorutdanning i matematikk.

Instituttet er organisert i 5 fagenheter:

  • Algebra & topologi
  • Analyse & didaktikk
  • Differensiallikninger og numerisk analyse
  • Forkurs & grunnutdanning
  • Statistikk

Strategi

IMFs strategiplan 2019-2025 (PDF)


Kontakt oss

Kontakt oss

Instituttleder Einar Rønquist.

Professor Einar Rønquist
InstituttlederBesøk oss – Trondheim

Besøk oss – Trondheim

Kartutsnitt over Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

Sentralbygg II, 7. etasje
Alfred Getz' vei 1
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim

Besøk oss – Gjøvik

Besøk oss – Gjøvik

Kartutsnitt over IMF Gjøvik

Besøks- og leveringsadresse

Topasbygget, 2. etasje
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik

Postadresse

Institutt for matematiske fag
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

Mer om instituttet

Mer om instituttet