Institutt for matematiske fag

Om oss

Institutt for matematiske fag er et nasjonalt tyngdepunkt for utdanning og forskning innen matematikk og statistikk. Fagstaben deltar i forskning på internasjonalt høyt nivå innen et vidt spektrum av matematikk, numerikk og statistikk, både i teoretisk retning og i samspill med naturvitenskap og teknologi.

  • Vi har ansvar for grunnutdanningen i matematikk og statistikk for alle sivilingeniørstudentene ved NTNU,
  • er pådriver i utviklingen av NTNUs program for lærerutdanning i realfag,
  • arbeider aktivt for å styrke rekrutteringen til realfag og teknologi.

Nøkkeltall

Instituttet underviser ca. 120 emner i matematikk og statistikk på to campus (Gløshaugen og Gjøvik), og er inndelt i 5 forskningsgrupper. Vi er ca. 150 ansatte totalt, fordelt på 60 faste vitenskapelige ansatte, 52 stipendiater og ph.d.-studenter, 23 postdoktorer og 10 teknisk-administrativt ansatte.


Instituttledelsen

Kontakt oss

Instituttleder Einar Rønquist.
Professor Einar Rønquist
Instituttleder

Ansatte ved instituttet

Henvendelser

  Trondheim: 73 59 35 20
  Gjøvik: 61 13 54 00
  postmottak@math.ntnu.no

  Forskningshenvendelser
Studiehenvendelser

Besøk oss – Trondheim

Kartutsnitt over Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

Sentralbygg II, 7. etasje
Alfred Getz' vei 1
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

Institutt for matematiske fag
NTNU
7491 Trondheim

Besøk oss – Gjøvik

Kartutsnitt over NTNU Gjøvik

Besøks- og leveringsadresse

Bygg H, 1. etasje, C-fløyen
Teknologiveien 22
2815 Gjøvik

Postadresse

Institutt for matematiske fag
NTNU i Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik

Mer om instituttet