Nærings-ph.d

Beskrivende bilde. Mann snakker og gestikulerer

Hva er en nærings-ph.d.?

En nærings-ph.d. er tiltenkt å resultere i forsknings- og utviklingsresultater som styrker bedrifter, produkter og/eller tjenester, i tillegg til at kandidaten får forskerutdannelse med spesialkompetanse i bedriftens behov og utfordringer. Gjennom en nærings-ph.d. skal kandidaten forske på problemstillinger som bedriften sitter på, i tillegg vil kandidaten tilegne seg faglig innsikt og veiledning fra et universitet eller en høyskole. En nærings-ph.d. kandidat vil, etter godkjent disputas, bli tildelt en regulær ph.d.-grad. 

Nærings-ph.d. er både for små og store bedrifter og er åpne for alle fagområder. Ordningen har løpende søknadsfrist og rask behandlingstid. 

Finansiell støtte

Bedriften kan få ca. 1,7 MNOK i støtte over en treårig (100%) eller fireårig (75%) prosjektperiode. Støtten er begrenset til 50% av prosjektkostnadene. Små og mellomstore bedrifter kan også søke om opp til 600 000 NOK ekstra støtte til laboratorieforsøk, og doktorgradskandidatene kan også få utenlandsstipend. 

Er du interessert i nærings-Ph.D. innen havbruksteknologi ved NTNU? Gi et uforpliktende signal Brohode Havbruk 2050-prosjektet. Her kan du få mer informasjon og starthjelp.

 


Nyttige lenker

Info fra Forskningsrådet 

Mer info fra Brohode Havbruk 2050

 

 

Niche reference