Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Stikkord: global health

Global health research – when PubMed is not enough

Global health research – when PubMed is not enough

Global health research is research on health problems particularly affecting people in developing countries. The interdisciplinary subject of global health is not the main focus of traditional databases such as Pubmed/MEDLINE. In this post we provide a short introduction to other databases and resources that can enrich research on global health issues.

Les videre »

Vårens kurstilbud er klart

Vårens kurstilbud er klart

Bibliotek for medisin og helse tilbyr flere åpne kurs for studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helse og St. Olavs hospital.

Les videre »

Nye databaser innen medisin og helse / New databases in health and medicine

Nye databaser innen medisin og helse / New databases in health and medicine

Faglig robusthet er stikkord for fusjonen, og for biblioteket handler det om å tilby litteratur og databaser av god kvalitet. Når fire institusjoner slår sine pjalter sammen kan vi også gi et bredere tilbud til våre brukere. [In English below]

Les videre »

Topp