Ved Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA) ved NTNU i Ålesund bygger vi opp en kontinuerlig voksende biobank for å langtidslagre prøvematerialer av norsk oppdrettslaks.