Hvorfor gjøre et slikt eksperiment med egg og maismelblanding? Et aspekt er selvfølgelig at det er gøy. For å gå litt dypere, er det faktisk et forsøk på å vise hvordan man jobber når man kjører eksperimenter.