Når røyene blir svære blir de til kannibaler. Før det spiser de mest fjærmygg, men når skjer denne overgangen i diett? Det skal jeg undersøke i min masteroppgave, og slik går dette til.