I fjor kunne vi rapportere om funn av den lille nakensneglen Embletonia pulchra fra nakensneglsafarien i Gulen. De første funn som var gjort på mange år, og et av få funn i Norge. Da vi to måneder senere gjorde en større ekspedisjon langs kysten av Finnmark og Troms dukket arten opp der også. Nærmere bestemt i Tromsø.

Hvorfor er det så få rapporter av denne arten? Vi var innom det da vi skrev om funnet i Gulen. Embletonia pulchra er en art som ikke blir mye lengre enn 7 mm. I tillegg lever den i sanden. Det betyr at det er behov for å lete spesielt etter den for å finne individer. Nettopp det gjorde vi i Tromsø da den ble funnet. Sand fra fjæra ble samlet inn og undersøkt i lupe. Da dukket det opp ett individ.

Det er ikke så mange andre nakensnegler som ligner på Embletonia, den skal være lett å kjenne igjen. Den nærmest gjennomsiktige kroppen med hvit pigmentering er typisk. Ryggtentaklene, cerata, sitter i en rekke bakover på hver side, gjerne i 7-9 par. I hver cerata ser vi en fordøyelseskjertel med grønnlig, brunlig eller gulaktig farge. Hodet er trukket ut i en bue med et svakt innsnitt, som et oralt skjold. Hodetentaklene, rinoforene, sitter langt fra hverandre på hver sin side av hodet.

Det er lite kunnskap om leveviset til Empletonia pulchra. Noen kilder sier den spiser detritus og bakterier i sedimentet, andre at de spiser hydroider. Kunnskapen her nok liten. Arten er å finne i sand i fjæra og på grunt vann.

I Norge er arten nå kjent fra noen få spredte funn der noen finnes som belegg i museene, i tillegg er det rapportert om noen få observasjoner. Arten er kjent fra Bergen til Nordkapp.

Embletonia pulchra er typisk med hvit pigmentering på en nesten gjennomsiktig kropp. Dette individet ble funnet i Tromsø i mai 2019. Foto: Alexander Martynov.