Dette med navn på arter kan være en vrien greie. En ting er at de har navn på latin som kan være vanskelig å huske, og så er det i tillegg noen som skifter navn. Nå skal vi bruke navnet Catriona aurantia på en art vi trodde vi hadde lært oss navnet på. Hvordan vi skal forholde oss til dette kan være utfordrende. Men, følger vi med på navn og hvordan e eventuelt endres, vil vi henge med på hvilket biologisk mangfold vi har.

Som kjent har arter latinske navn, et slektsnavn etterfulgt av et artsnavn. Arten Cuthona gymnota er kjent for mange. Den byttet slekt, som vi sier, til Catriona og da finner vi den som Catriona gymnota. Det at navnet til en art flytter fra en slekt til en annen betyr at en taksonom har studert beslektede arter og funnet ut at gymnota er nærmere i slekt med arter i slekta Catriona enn den er arter i slekta Cuthona. Da blir den flyttet, noe som formelt skjer i en vitenskapelig artikkel. En slik studie omfatter gjerne detaljer av individene sin morfologi og anatomi, eller DNA, eller aller helst begge deler i kombinasjon. Og så må flere arter inkluderes for å sammenligne dem.

Catriona aurantia er et nytt navn på en art vi har tidligere har kjent under et annet navn. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

En artikkel publisert av Tatiana Korshunova, Alexander Martynov og Bernard Picton i 2017 diskuterer slektskapsforhold hos en del arter og slekter hos nakensnegler i familien Tergipedidae. For å gjøre det på en ryddig måte kommer den innom flere familier og mange kjente slektsnavn, slekter også med arter vi har i Norge. Vi ser at de fleste artene som diskuteres i denne artikkelen faller inn under familien Trinchesiidae, et synonymisert navn forfatterne tar i bruk igjen.

Artikkelen henter også opp navnet Catriona aurantia fra glemselen. En art som ble beskrevet fra Storbritannia av Alder og Hancock i 1842. Denne er lik Catriona gymnota i morfologi og anatomi, men tydelig genetisk forskjellig. Catriona gymnota ble beskrevet fra USAs østkyst av Couthouy i 1838. Fordi artene er ganske like å se til har de vært betraktet som samme art, og navnet aurantia har lenge vært et synonym til gymnota. Da konkludere artikkelen med at begge artene skal være egne arter, og begge navnene skal brukes. Men de finnes på ulike steder.

Med de data som er tilgjengelig nå kan vi konkludere med at den arten vi har langs kysten av Europa, inkludert nordover langs norskekysten skal hete Catriona aurantia. Catriona gymnota er en art som kun finnes på østkysten av USA og Canada.

Det har en konsekvens. Den arten vi har kjent som Catriona gymnota i Norge skal nå hete Catriona aurantia, som også vil bety at det vi har funnet av den arten frem til nå skal ha det navnet. Da må vi rydde opp i databaser og registrerte funn slik at navnet blir oppdatert.

Referanse:
Korshunova, T., A. Martynov, and B. Picton. 2017. Ontogeny as an important part of integrative taxonomy in tergipedid aeolidaceans (Gastropoda: Nudibranchia) with a description of a new genus and species from the Barents Sea. Zootaxa 4324(1):1-22. doi: 10.11646/zootaxa.4324.1.1