Enkelte arter finner vi ikke så ofte. Gjerne fordi de hovedsakelig finnes på dypere vann, for dypt for dykkere. Tritonia griegi er en slik art, lite kjent selv om den dukker opp av og til. Men nå kan Erling Svensen melde om gledelige observasjoner på et av sine dykk. Det er en åpenbart fornøyd dykker som forteller om sitt første møte med Tritonia griegi i Trondheimsfjorden når jeg snakker med han etter dykket og bildene er gått gjennom.

Tritonia griegi funnet i Trondheimsfjorden 6. juni 2020, funnet på viftekorall. Et individ som viser mange av karakteristikkene ved arten. Bildet er tatt av bilde på pc-skjerm og fargestikket over ryggen kan lyve litt. Den lilla fargen på gjellene er tydelige og noe vi ikke har sett tidligere. Foto: Erling Svensen.

Tritonia griegi ble beskrevet fra Norge i 1922 av Nils Odhner. Da hadde Odhner sett på ett enkelt individ James Grieg hadde samlet inn i Skjerjehamn i Gulen i 1897 og konkludert med at det var en ny art. Grieg hadde identifisert individet som Tritonia plebeia men så at individet han hadde foran seg var annerledes enn andre T. plebeia han hadde sett, så han laget en god beskrivelse. Tritonia griegi er senere funnet flere steder langs kysten, og lengre sør i Europa.

Tritonia griegi kjennes igjen på den kraftige kroppen med 13-15 par gjeller langs ryggen, 12 trådformete utvekster på munnkappen som er avrundet, og tydelige vorter på ryggen. Fargen er hvit eller gulaktig. Legg merke til fargen på gjellene på ryggen i bildene til Erling, en tydelig lilla eller blåaktig farge. Det har vi ikke sett på individer vi har funnet tidligere.

Erling Svensen har dokumentert arten godt, der den sitter på viftekorall (Paramuricea muricata). Det er nok det som er maten til denne nakensneglen. James Grieg beskrev det samme da han fant sitt individ. Vi har funnet Tritonia griegi flere ganger i Trondheimsfjorden når vi har vært ute med forskningsfartøy og tatt prøver fra bunnen i områder med viftekoraller. Det har gjerne vært på dypere vann, dypere enn 100 m.

Tritonia griegi funnet i Trondheimsfjorden 6. juni 2020. Bildet er tatt av bilde på pc-skjerm og fargestikket over ryggen kan lyve litt. Dykkerne observerte mange individer under dykket. Foto: Erling Svensen.

Dykkerne Erling hadde følge av denne lørdagen sier de ofte ser T. griegi innerst i Trondheimsfjorden, og at den er vanlig å observere på 20-25 m dyp. I tillegg kan de observere den hele året. Det er noe med fjorder, arter som er vanlig på dypere vann langs kysten har en tendens til å finnes grunnere langt inne i fjordene. Hvorfor vet vi ikke. Tritonia griegi er nok ikke sjelden selv om den ikke observeres så ofte. Men nå vet vi litt mer om denne arten.

Tritonia griegi funnet i Trondheimsfjorden i 1999. Bildet er tatt i akvarium av et individ som var døende. Det hadde gått i akvarium et par dager i innsamlet materiale av korallgrus. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.