Polycera norvegica er en art som kan ligne veldig mye på Polycera quadrilineata. Foto: Erling Svensen.

Vi har nettopp skrevet et innlegg om slekten Polycera og hvordan vi ser forskjell på de ulike artene i forhold til hverandre. Her dukker også det nye artsnavnet Polycera capitata opp som et navn på søsterarten til Polycera quadrilineata. Polycera capitata var et navn som ble gitt som en erstatning til navnet Polycera norvegica, fordi Korshunova med flere mente at det allerede eksisterte en beskrivelse på en art som passet til denne nye søsterarten. De synonymiserte derfor navnet P. norvegica og hentet frem navnet P. capitata fra en eldre beskrivelse av Alder & Hancock. Nå nylig har det kommet en ny artikkel av Malaquias med flere som mener at P. norvegica er det gyldige navnet, og at P. capitata er ugyldig. Dette fordi beskrivelsen til Alder & Hancock ikke er detaljert nok til å kunne fastslå at P. capitata kan brukes som navn på den nye søsterarten til P. quadrilineata. Navnet P. capitata har derfor blitt gjort ugyldig som artsnavn og vi er tilbake til P. norvegica som det gyldige navnet.

Polycera norvegica. Foto: Erling Svensen.

De fire artene av Polycera som vi har langs norskekysten med gyldige navn er derfor P. quadrilineata, P. norvegica, P. faeroensis og P. kernowensis. Endring av navn påvirker ikke hvordan vi ser fortsatt forskjell på dem, slik vi har prøvd å beskrive.

Referanser

Malaquias MA, Sørensen CG, Rauch C & Pola M (2022). Polycera norvegica is a valid species, and a plea for good taxonomic practices – a reply to Korshunova et al., 2021. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 101(8):1203-1205.