Under et forskningsopphold i Storbritannia fikk jeg anledning til å besøke arnestedet for forskning på nakensnegler i nordøst-Atlantiske farvann. Ved det tidligere Hanckock museet i Newcastle finnes de originale beskrivelsene etter Alder og Hancock sine arbeider med «The Monograph of the British Nudibranchiate Mollusca» som ble publisert fra 1844 til 1855.

I et hjørne av museet litt beskjedent lagt til var noen få av originale til Alder og Hancock utstilt.
I et hjørne av museet litt beskjedent lagt til var noen få av originale til Alder og Hancock utstilt.

Joshua Alder og Albany Hancock var begge fra Newcastle. Albany Hancock var egentlig jurist, men da han leide kontor i det samme huset som Joshua Alder og hans familie drev handelsvarebutikk, fikk begge en fornyet interesse for naturhistorie. I 1842 var de begge godt i gang, og startet sine studier på de britiske nakensneglene. Allerede innen 1844 hadde de oppdaget og beskrevet to nye slekter og 31 nye arter! Dette samarbeidet resulterte i det storslagne verket «The Monograph of the British Nudibranchiate Mollusca» som ble publisert mellom 1844 og 1855 av Ray Society i London.

Både Alder og Hancock utarbeidet beskrivelsene og klassifikasjonen av artene, men det var Hancock som tegnet og fargela illustrasjonene i monografien. De originale akvarellene er fremdeles tilgjengelig ved Hancock museet i Newcastle, eller The Great North Museum: Hancock som det egentlig heter i dag. Over 500 objekter av nakensnegler som tilhører det materialet Alder og Hancock jobbet med er også tilgjengelig her.

Her ser vi noen av de originale tegningene og skissene som Albany Hancock bearbeidet
Her ser vi noen av de originale tegningene og skissene som Albany Hancock bearbeidet

Kun utvalgte akvareller var utstilt da jeg var innom. Alle de andre var tatt inn til restaurering etter å ha hengt lenge i utstillingene og begynt å blekne.