– Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin

Uncategorized

Til kull 16 fra kull 17…

av 25. mai 2020 i Uncategorized
Til kull 16 fra kull 17…

Nå mener vi at det er på høy tid at dere får den takken dere fortjener, og som muligens også er sårt tiltrengt. Det har kanskje ikke blitt presisert nok, men vi er så takknemlige for den jobben dere har gjort som de første studentene på NTNU Link! Dere har gått foran og brøytet veien […]

Les videre »

Per Brodal på besøk…

av 22. februar 2020 i Uncategorized
Per Brodal på besøk…

Per Brodal. For de fleste norske leger og legestudenter behøves ingen introduksjon. Mange har lest boka hans (Sentralnervesystemet). Mange har lært medisin på en måte som han bidro sterkt til; med integrering, dybdelæring og studentaktiv læring (Oslo 96 – ti år etter). En studiemodell som brøt radikalt med hva som var normen for medisinsk utdanning […]

Les videre »

Problembasert læring i NTNU Link

av 1. november 2019 i Uncategorized
Problembasert læring i NTNU Link

I NTNU Link har studentene problembasert læring (PBL) én gang per uke. Dette foregår på Røstad legesenter med allmennlege som PBL-fasilitator. Med problembasert læring (PBL) menes en særskilt form for gruppearbeid. PBL var sentralt da profesjonsstudiet i medisin ble etablert ved NTNU på starten av 90-tallet, og PBL er fortsatt en av de viktigste læringsaktivitetene […]

Les videre »

Blodprøvetaking og pasientnære analyser

av 1. oktober 2019 i Uncategorized
Blodprøvetaking og pasientnære analyser

Bioingeniør Randi Jensen arbeider med pasientnære analyser ved Sykehuset Levanger og har nylig kurset fjerdeårs NTNU Link-studenter i ulike prøvetakings- og analysemetoder. Kurset omfatter venøs og kapillær prøvetaking og skal bidra til at studentene lærer de korrekte praktiske håndgrepene og utvikler forståelse for konseptene preanalytisk, analytisk og biologisk variasjon. Kursprogrammet er utviklet i Trondheim av […]

Les videre »

Fjerde studieår i NTNU Link

av 20. september 2019 i Uncategorized
Fjerde studieår i NTNU Link

NTNU Link startet høsten 2018. Det var da 8 studenter som «tok sjansen» og valgte å starte på sitt tredje studieår i dette desentraliserte studieløpet med Langsgående INtegrert Klinisk tjeneste. Denne høsten fortsetter denne gjengen i sitt fjerde studieår. Og det er første gang fjerde studieår gjennomføres i NTNU Link. Fjerde studieår er ved NTNU […]

Les videre »

Langsgående integrert progresjon i bildediagnostikk

av 12. september 2019 i Uncategorized
Langsgående integrert progresjon i bildediagnostikk

NTNU Link har en langsgående integrert struktur som gjør at alle studentene i kullet har noenlunde like kliniske erfaringer gjennom hele året, og at de stadig vender tilbake til de samme fagområdene. Denne strukturen er forskjellig fra slik medisinstudiet ved NTNU originalt ble planlagt der studentene gruppevis roterer rundt på forskjellige avdelinger ca 2 uker […]

Les videre »

Oppstart NTNU Link

av 11. september 2019 i Uncategorized
Oppstart NTNU Link

19. august var det igjen klart for et nytt studieår. For NTNU Link betydde det to kull studenter samtidig: nytt år med tredje studieår + fjerde studieår for første gang i NTNU Link. Studieåret startet med kaffe i studentarealene i Kombinasjonsbygget, og det var lett å merke at det var flere studenter enn året før. […]

Les videre »

Topp