– Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin

Undervisningsstrukturen i NTNU Link

av 29. november 2018 i Undervisningsstruktur med Ingen kommentarer

Undervisningen i NTNU Link – eller læringsaktivitetene som vi bør kalle dem – består hovedsakelig av klinisk tjeneste, studentaktiv plenumsundervisning og problembasert læring. Det forutsettes at studentene på egen hånd forbereder seg ved hjelp av anbefalte kilder og læremidler samt fordyper seg ved søk i oppslagsverk og databaser. Ved hjelp av NTNUs læringsstøttesystem «Blackboard» vil det også kunne legges opp til testing, innleveringer og evaluering.

To studenter som auskulterer.

Den kliniske tjenesten er organisert i fire temauker som gjennomføres parallelt i 16 uker på høsten og 16 uker på våren. Studentene er tilsvarende delt inn i fire klinikkgrupper med inntil fire studenter i hver gruppe. Gruppene fordeles slik at det er én gruppe i hver temauke til enhver tid. Gruppene skifter temauke hver uke slik at alle grupper har vært gjennom alle temauker i løpet av fire uker. Innad i hver temauke opptrer studentene inntil to og to sammen. Det betyr at det i hvert fagområde må tilrettelegges for minst to kliniske studentaktiviteter per uke (én aktivitet per studentpar). Det er mulig å tilrettelegge for flere aktiviteter i fagområdet på samme dag, men det må tas hensyn til studentenes øvrige planlagte aktiviteter, og til at studentene har nok tid til forberedelse og fordypning.

Plenumsundervisning gjennomføres samlet på mandager og fredager. Problembasert undervisning gjennomføres i grupper med 8 studenter (torsdager).

Temauke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Temauke A

Nevrologi

ØNH

Øye

Allmennmedisin

PBL

Temauke B

Anestesi (pre.op)

Karkir. /
Operasjon

Gastrokir /
Visitt (post.op.)

F-lab/Simulator

PBL

Temauke C

Blod

Lunge

Hjerte

Fordøyelse

F-lab/Simulator

PBL

Temauke D

Slag/Geriatri

Onkologi

Sykehjem

Fys.med./Rehab.

PBL

Temauke A: Nevrologi + Øye + ØNH + Allmennpraksis

Nevrologi, ØNH og Øye undervises i Namsos. Tirsdag deltar studentene på nevrologisk poliklinikk eller sengepost. Onsdag deltar studentene på poliklinikk for ØNH-sykdommer på formiddagen og poliklinikk for øyesykdommer på ettermiddagen. Torsdag deltar studentene i allmennpraksis (Levanger).

Temauke B: Anestesi + Gastrokirurgi + Karkirurgi + Simulator/F-lab

Temauke B er delt i to. Mandag deltar inntil to av fire studenter på preoperativ anestesiologisk vurdering. De samme to studentene deltar tirsdag på den pasientens operasjon og på onsdag tilser de pasienten på kirurgisk sengepost. De andre to studentene har tirsdag karkirurgisk poliklinikk og onsdag gastrokirurgisk poliklinikk. Neste gang disse studentene skal gjennomføre denne temauka, bytter studentene internt slik at studentene som hadde poliklinikk nå skal følge et perioperativt forløp, og de som fulgte et perioperativt forløp skal ha poliklinikk. Alle fire studentene har F-lab/simulatortrening på torsdag i denne uka.

Temauke C: Blod + Lunge + Hjerte + Fordøyelse

Tirsdag deltar studentene på poliklinikk for blodsykdommer på formiddagen og på poliklinikk for lungesykdommer senere på dagen. Onsdag deltar studentene på poliklinikk for hjertesykdommer på formiddagen og poliklinikk for fordøyelsessykdommer senere på dagen.

Temauke D: Geriatri/Slag + Onkologi + Sykehjem + Fys.med./Rehab.

Tirsdag deltar studentene enten på geriatrisk poliklinikk eller på sengeposten for hjerneslagpasienter. Onsdag deltar studentene på kreftpoliklinikken på formiddagen og i sykehjem på ettermiddagen. Torsdager deltar studentene enten på fysikalskmedisinsk poliklinikk eller på rehabiliteringsavdelingens sengepost.

Problembasert læring

PBL foregår på Røstad legesenter med allmennlege som fasilitator. Mer om PBL i NTNU Link vil komme i et eget blogginnlegg.

Plenumsundervisning

Plenumsundervisning i NTNU Link bruker studentaktive undervisningsformer som Teambasert læring og Peer Instruction. Mer om dette vil komme i egne blogginnlegg. Noe plenumsundervisning foregår i Trondheim (studentene reiser da dit).

Simulering

Simulering gjennomføres på Nord universitet Campus Røstad i samarbeid med sykepleierutdanningen der. Da simulerer legestudenter og sykepleierstudenter sammen. Dette er beskrevet i et eget blogginnlegg.

Stikkord: , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Topp