– Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin

Per Brodal på besøk…

av 22. februar 2020 i Uncategorized

Per Brodal utenfor Sykehuset Levanger

Per Brodal. For de fleste norske leger og legestudenter behøves ingen introduksjon. Mange har lest boka hans (Sentralnervesystemet). Mange har lært medisin på en måte som han bidro sterkt til; med integrering, dybdelæring og studentaktiv læring (Oslo 96 – ti år etter). En studiemodell som brøt radikalt med hva som var normen for medisinsk utdanning i Norge på den tiden. Brodal er riktignok blitt professor emeritus, men evner fortsatt å se framover og tenke nytt. Med artikkelen «Hvordan kan legestudiet ivareta grunnleggende profesjonelle verdier?» var Brodal trolig den første som beskrev «langsgående integrert klinisk tjeneste» i norsk utdanningslitteratur. Og Brodals artikkel bidro til at NTNU valgte nettopp en slik studiemodell da NTNU Link ble etablert. Det var derfor en stor ære å få Brodal på besøk hos NTNU Link høsten 2019.

Agenda for dagen var naturligvis utdanningskvalitet. Brodal var spent på å høre både studentenes og undervisernes erfaringer så langt. Men vi kunne ikke la Brodal bare få snakke om utdanning. Han ble også utfordret til å ta del i en studentaktiv læringsaktivitet i nevrologi. En utfordring som ble tatt på strak arm.

Studentene

Studentene fra tredje studieår som blant annet omfatter klinisk nevrologi presenterte selvopplevde pasientmøter fra nevrologisk avdeling i Namsos eller fra slagavdelingen på Levanger. Symptomer og funn ble avdekket litt etter litt, og de andre studentene og Brodal delte sine hypoteser og kommentarer underveis.

Børge og Per

Også studenter fra fjerde studieår møtte opp, og prosjektleder for NTNU Link – Børge Lillebo – hadde tatt med seg sin egen «Sentralnervesystemet» for å få forfatterens signatur.

Til slutt ble det litt tid til prat om læring og utdanning, og både Brodal og studentene lyttet interessert til hverandres erfaringer og synspunkter.

Underviserne

Etterpå ble det avholdt et uformelt møte mellom Brodal og et knippe involverte undervisere fra NTNU Link som til sammen representerte allmennmedisin, hematologi, lungemedisin, gynekologi, nevrologi og onkologi.

Grunnprinsippene bak NTNU Link ble gjennomgått og bilder og erfaringer fra det første året med NTNU Link ble vist og drøftet. Brodal understreket viktigheten av pasientkontakt i grunnutdanningen. «Autentisk pasientkontakt og tid til refleksjon og fordypning er det viktigste for en legestudent. Alt annet er et supplement.», sa Brodal. Dette poenget har også Brodal understreket i et senere intervju i Forskerforum (Forskerforum/2019/Nummer 9), og hvor fokuset på kontinuitet i NTNU Link trekkes frem som en god modell for læring.

«Autentisk pasientkontakt og tid til refleksjon og fordypning er det viktigste for en legestudent. Alt annet er et supplement.»

Per Brodal

Å få besøk av og støtte fra en nestor i medisinsk utdanning kommer godt med i den pågående implementeringen og kontinuerlige kvalitetssikringen av studieløpet NTNU Link.

Tusen takk for besøket, Per Brodal!

Les mer om medisinsk utdanning fra Per Brodal:

Studentoppgaver og publisering i Tidsskriftet

Femten år med Oslo 96 – hva nå?

Klokt om medisinsk utdanning

Dyptpløyende om medisinens mål og utdanning

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp