– Et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin

Oppstart NTNU Link

av 11. september 2019 i Uncategorized

19. august var det igjen klart for et nytt studieår. For NTNU Link betydde det to kull studenter samtidig: nytt år med tredje studieår + fjerde studieår for første gang i NTNU Link. Studieåret startet med kaffe i studentarealene i Kombinasjonsbygget, og det var lett å merke at det var flere studenter enn året før.

Bilde 1: Nye og gamle studenter i NTNU Link

Mest spent var nok de nye ferske 11 studentene på tredje studieår, men heldigvis har erfaringer fra fjorårets studenter å lene seg til, så spenningsnivået var nok lavere enn på tilsvarende tidspunkt året før.

Bilde 2: Kull 2017: Tredje studieår (første studieår i NTNU Link)

Nytt av året var også et studentdrevet kræsjkurs i undersøkelsesteknikk. I fjor erfarte vi at overgangen fra andre studieår til NTNU Link var mer krevende enn forventet. Mye av det som var lært av undersøkelsesteknikk tidligere i studiet satt langt inne. Derfor ble dette kræsjkurset nå arrangert for å gi de nye studentene en god start før deres første pasientmøter.

Kræsjkurset bestod av tre stasjoner: 1) Enkel nevrologisk undersøkelse 2) Hjerte- og lungeundersøkelse 3) Mage- og karundersøkelse. Fjerdeårsstudentene veiledet tredjeårsstudentene med utgangspunkt i manualer fra lege-pasient-undersøkelsen fra andre studieår og egne erfaringer. Med på kurset var også underviserne Lillebo og Ness-Jensen som superviserte det hele. Senere samme uke hadde studentene også to andre sesjoner i undersøkelsesteknikk: 1) Ryggundersøkelse og 2) Nakkeundersøkelse.

Bilde 3: Enkel nevrologisk undersøkelse
Bilde 4: Hjerte- og lungeundersøkelse
Bilde 5: Måling av ankelblodtrykk.
Bilde 6: Underviser Eivind Ness-Jensen

Veldig flott at NTNU Link har en samarbeidsavtale med Innherred interkommunale legevakt slik at vi kunne bruke autentiske legekontorer til kurset. Som tidligere beskrevet hospiterer også studentene på legevakta for å få erfaring med mer akutte helseproblemer: Hospitering på legevakt.

Senere på dagen kom også Bibliotek for medisin og helse på besøk til oss og demonstrerte blant annet de læringsressursene som biblioteket tilbyr. I NTNU Link må studentene som kjent bruke mer tid på selvstudier da nesten ingen tema foreleses for studentene. Plenumsundervisningen i NTNU Link krever i stedet at studenter kommer forberedt, og at underviser har med oppgaver og spørsmål som tester studentenes kompetanse og stimulerer til diskusjon mellom studenter og med underviser. Men det skal vi blogge om en annen gang…

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp